GŁOS NIENARODZONYCH
GŁOS NIENARODZONYCH

„Głos Nienarodzonych” 16 maja w Chojnicach – jego znaczenie i historia W niedzielę, 16 maja 2021 roku, dzwon „Głos Nienarodzonych” znajdował się na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Chrystus mówi w Ewangelii o tłumie...

więcej
DIECEZJALNE FORUM DUSZPASTERSKIE „U ŹRÓDŁA ŁASKI”
DIECEZJALNE FORUM DUSZPASTERSKIE „U ŹRÓDŁA ŁASKI”

Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej zaprasza wszystkich diecezjan do udziału w kolejnym Diecezjalnym Forum Duszpasterskim „U źródła łaski”, które będzie zwieńczone spotkaniem diecezjalnym 22 maja br. w bazylice katedralnej w Pelplinie. Jego...

więcej
Odpust parafialny
Odpust parafialny

Tak jak w naszym życiu, co roku jednym z najważniejszych dni są urodziny, bądź imieniny, tak w życiu parafii jednym z najważniejszych dni w roku jest odpust. Tradycyjnie w dniu 3 maja obchodziliśmy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Dzień...

więcej
Pierwsza Komunia
Pierwsza Komunia

Jest dawnym zwyczajem naszej parafii, że dzieci przygotowujące się do pełnego udziału we Mszy świętej, przeżywają radość ze spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej w pierwszą niedzielę maja. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niedziela przypada 3...

więcej
MODLITWA O USTANIE PANDEMII

Na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji podjęła inicjatywę modlitewną o ustanie pandemii. Modlitwa będzie sprawowana przez kolejnych 30 dni, w największych sanktuariach maryjnych świata, począwszy od 1...

więcej
WYROK NA NIEWINNYCH
WYROK NA NIEWINNYCH

Zrobiono wiele, by ten film nie powstał. Skuteczne naciski na członków ekipy, aby zrezygnowali z udziału w nim, odmowy możliwości realizacji zdjęć w wybranych lokalizacjach, nawet „aresztowanie” sprzętu filmowego w trakcie przerwy na lunch...

więcej
Matka Boża Brzemienna
Matka Boża Brzemienna

W tym tygodniu adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do czwartku ofiarujemy w intencji wszystkich matek, a zwłaszcza oczekujących narodzin dziecka oraz tych, które utraciły dziecko i kobiet, które pragną zostać matkami. Do tego dnia...

więcej
Dzień Świętości Życia
Dzień Świętości Życia

W czwartek w uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia. O godz. 17.00 rozpacznie się nabożeństwo przebłagalne, o godz. 17.30 prelekcja p. dr. Marka Fanslaua, o godz. 18.30 Msza święta z Duchową Adopcję Dziecka...

więcej
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE

Rekolekcje parafialne to sposobność do otwarcia się na łaskę wiary oraz pogłębienia relacji z Panem Bogiem i Kościołem. W ubiegłym roku z uwagi na wprowadzone wówczas obostrzenia rekolekcje nie doszły do skutku. Jestem bardzo wdzięczny, że ks...

więcej
Ekstremalna Droga Krzyżowa
Ekstremalna Droga Krzyżowa

W piątek, 19 marca Mszą świętą w dużym kościele o godz. 20.00 rozpoczniemy Ekstremalną Drogę Krzyżową. W tym roku będzie jedna trasa z Chojnic do Wiela, licząca 42 km. Zapisy pod adresem internetowym www.edk.org.pl Podczas trwania Drogi Krzyżowej...

więcej