Kapłani

Ks. Kanonik dr Janusz Chyła

Proboszcz

Urodził się 17 lipca 1967 w Skórczu. Maturę zdał po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (1987-1989) w Zaocznym Technikum Rachunkowości Rolnej w Skórczu (1991). Do czasu studiów w WSD w Pelplinie (1992) był radnym miasta Skórcz. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1998 roku, po czym pracował jako wikariusz w parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie. Specjalizował się w zakresie teologii dogmatycznej na KUL (2001/02), a następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2002-04).

Po powrocie do Polski (2005) został prefektem studiów w WSD w Pelplinie, a od 2006 do 2016 wicerektorem. Pracę doktorską „Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Szymika, obronił w 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

W latach 2013 – 2016 był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej (sekcja pelplińska). Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej, członkiem Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Rycerzem Kolumba. Autor czterech książek: „Chrystus Jana Pawła II”, „Siedem znaków Paschy”, „Ewangelia na Twitterze”, „Credo, czyli daję serce”, kilkunastu artykułów naukowych, oraz około 180 artykułów popularnonaukowych. Cenzor ksiąg religijnych, Asystent Kościelny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej, wicedziekan Dekanatu Chojnickiego. Promotor kilkunastu prac magisterskich. Prowadzi profil na Twitterze @Janusz1967 oraz bloga na portalu www.tysol.pl Publikuje w „Niedzieli”, „Pastores”, „Oremus”, pl.magnificat.net oraz opoka.org.pl

Opiekuje się Akcją Katolicką, Odnową w Duchu Świętym SYJON, Rycerzami Kolumba, Domowym Kościołem, Weekendami dla Narzeczonych, rodzicami kandydatów do Pierwszej Komunii i bierzmowania.

Ks. Rafał Kunowski

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 28 października 1991 roku w Kartuzach. Pochodzi z parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Ukończył w 2011 roku Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Po zdanej maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
03 czerwca 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Ryszarda Kasyny. Jako neoprezbiter został posłany do parafii św. Wojciecha w Rozłazinie (2017-2020).
Od 20 sierpnia 2020 roku jest wikariuszem naszej parafii. W naszej wspólnocie odpowiedzialny jest za Weekendy dla Narzeczonych, Klub Honorowych Dawców Krwi, wspólnotę SChRON, Młody Wolontariat Caritas, Oratorium oraz Scholę.

Ks. Adam Chyła

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 26 maja 1993 roku w Chojnicach. Pochodzi z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czersku. Kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w rodzinnej miejscowości w klasie o profilu matematyczno-historycznym.
Po maturze (2012) rozpoczął studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, które przerwał. W 2013 roku rozpoczął formację i studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 2019 roku z rąk biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny w Bazylice Katedralnej w Pelplinie.
Pierwszą placówką, do której został skierowany do pracy duszpasterskiej była parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie. Od 20 sierpnia 2021 roku jest wikariuszem naszej parafii.

Ks. Mateusz Rzepkowski

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 20 lutego 1996 roku w Świeciu. Pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. W 2015 roku ukończył Collegium Marianum. Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 29 maja 2021 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny i jako neoprezbiter został skierowany do naszej parafii.

Ks. Bartosz Pepliński

Ksiądz Wikariusz

Ksiądz Wikariusz Urodził się 19 maja 1997 roku w Gdańsku. Pochodzi z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach. Powołanie zrodziło się w parafii poprzedniego miejsca zamieszkania pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. Tam ukończył gimnazjum, a następnie wstąpił do Collegium Marianum – Liceum Katolickiego w Pelplinie. Wstąpienił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie po maturze w roku 2016. Dnia 28 maja .2022 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk J.E Ks. Bpa Dra Ryszarda Kasyny, po czym został skierowany do posługi wikariuszowskiej w naszej parafii.