Kapłani

Ks. Kanonik dr Janusz Chyła

Proboszcz

Urodził się 17 lipca 1967 w Skórczu. Maturę zdał po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (1987-1989) w Zaocznym Technikum Rachunkowości Rolnej w Skórczu (1991). Do czasu studiów w WSD w Pelplinie (1992) był radnym miasta Skórcz. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1998 roku, po czym pracował jako wikariusz w parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie. Specjalizował się w zakresie teologii dogmatycznej na KUL (2001/02), a następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2002-04).

Po powrocie do Polski (2005) został prefektem studiów w WSD w Pelplinie, a od 2006 do 2016 wicerektorem. Pracę doktorską „Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Szymika, obronił w 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

W latach 2013 – 2016 był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej (sekcja pelplińska). Jest członkiem Rady Kapłańskiej, Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Rady Programowej Fundacji inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna. Autor trzech książek: „Chrystus Jana Pawła II”, „Siedem znaków Paschy”, „Ewangelia na Twitterze”, kilkunastu artykułów naukowych, oraz około 150 artykułów popularnonaukowych. Cenzor ksiąg religijnych. Promotor kilkunastu prac magisterskich. Prowadzi profil na Twitterze @Janusz1967

 

Ks. Andrzej Myszak

Ksiądz Wikariusz

Urodzony 8 stycznia 1981 r. w Tczewie. Pochodzi z Lubiszewa Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w Technikum Kolejowym w Tczewie na kierunku: drogi i mosty kołowe, które ukończył w 2001 roku. Jednak odczytując inną drogę swojego powołania wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego, które ukończył w 2007 roku przyjmując święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Prof. Dra Hab. Jana Bernarda Szlagi. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Sierakowicach. Od 20 sierpnia 2014 roku swoją posługę kapłańską pełni w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. W obecnej parafii odpowiedzialny jest za kręgi rodzin, duszpasterstwo pielgrzymkowe oraz młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

Ks. Krzysztof Wilkowski

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 30 października 1982 r. Pochodzi ze Śliwic, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi. Po zdanej maturze rozpoczął studia na Akademii Morskiej w Gdyni. Pan Bóg ma jednak inne plany i powołuje go do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 1 czerwca 2008 roku przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Pracował w parafiach w Kościerzynie (w latach 2008-2010), Nowej Wsi Lęborskiej (w latach 2010-2015) i ostatnio w Gowidlinie. Od 20 sierpnia 2017 roku jest wikariuszem naszej parafii. W naszej wspólnocie odpowiedzialny jest za Liturgiczną Służbę Ołtarza, Grupę Młodego Wolontariatu i Scholę.

Ks. Sławomir Kulczyk

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 2 października 1977 roku w Świeciu n/Wisłą. Po latach edukacji jako absolwent Technikum Leśnego w Tucholi wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tam też, 8 czerwca 2003 r. z rąk ks. bpa Jana Bernarda Szlagi otrzymał święcenia kapłańskie.
Swoją pierwszą pracę duszpasterską podjął w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim.
Pracę magisterską pt. „Udział Kapłaństwa Służebnego w Potrójnym Urzędzie Chrystusa według Wielkoczwartkowych Listów do Kapłanów Jana Pawła II” obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Natomiast w roku 2010 ukończył studia doktoranckie z zakresu Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Z dniem 20 sierpnia 2015 r. został wikariuszem naszej parafii. Opiekuje Różami Różańcowymi, Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego i Parafialnym Klubem Honorowych Dawców Krwi.

Ks. Prałat Aleksander Kłos

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Senior

Urodził się w Chełmży, 2 października 1931 r., jako czwarte dziecko w wielodzietnej rolniczej rodzinie spod Torunia, z miejscowości Staw koło Papowa Biskupiego. Po częściowej nauce w Gimnazjum w Chełmnie, maturę zdał w 1952 r. w Pelplinie. Tego samego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie w dniu 21 grudnia 1957 r. z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego. Mszę św. Prymicyjną odprawił w swoim parafialnym kościele p.w. Św. Mikołaja w Papowie Biskupim w dniu 26 grudnia 1957 r. Pierwszą Jego placówką wikariuszowską był Lidzbark Welski. Po pięciu latach pracy w tamtejszym środowisku dalszą posługę kapłańską pełnił w Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej w Sianowie. Stamtąd został przeniesiony na interregnum do Świętego koło Łasina. Potem do 1 października 1963 r. był wikariuszem w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu. Wspomnianego 1 października 1963 r. został mianowany proboszczem parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach koło Chojnic. Natomiast 1 lipca 1975 r., na bazie kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach (kościół „Gimnazjalny”), została utworzona nowa Chojnicka parafia pod tym samym wezwaniem, której organizatorem i pierwszym proboszczem został mianowany Ks. Aleksander Kłos. Będąc równocześnie Dziekanem Dekanatu Chojnickiego czynił uporczywe starania w sprawie budowy nowego kościoła i utworzenia nowej parafii w Chojnicach. Starania te zostały uwieńczone sukcesem w 1979 r. Ksiądz Prałat najpierw został kierownikiem komitetu budowy nowego kościoła, a następnie, po erygowaniu 1 listopada 1983 r. przez ówczesnego Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego nowej parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski, został mianowany jej pierwszym proboszczem. Był nim do 15 listopada 2011 r., kiedy przeszedł w stan spoczynku. Budowę zespołu kościelnego pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach można nazwać „wielkim dziełem życia Księdza Prałata”.