Kapłani

Ks. Kanonik dr Janusz Chyła

Proboszcz

Urodził się 17 lipca 1967 w Skórczu. Maturę zdał po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (1987-1989) w Zaocznym Technikum Rachunkowości Rolnej w Skórczu (1991). Do czasu studiów w WSD w Pelplinie (1992) był radnym miasta Skórcz. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1998 roku, po czym pracował jako wikariusz w parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie. Specjalizował się w zakresie teologii dogmatycznej na KUL (2001/02), a następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2002-04).

Po powrocie do Polski (2005) został prefektem studiów w WSD w Pelplinie, a od 2006 do 2016 wicerektorem. Pracę doktorską „Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Szymika, obronił w 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

W latach 2013 – 2016 był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej (sekcja pelplińska). Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej, członkiem Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Rycerzem Kolumba. Autor czterech książek: „Chrystus Jana Pawła II”, „Siedem znaków Paschy”, „Ewangelia na Twitterze”, „Credo, czyli daję serce”, kilkunastu artykułów naukowych, oraz około 180 artykułów popularnonaukowych. Cenzor ksiąg religijnych, Asystent Kościelny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej, wicedziekan Dekanatu Chojnickiego. Promotor kilkunastu prac magisterskich. Prowadzi profil na Twitterze @Janusz1967 oraz bloga na portalu www.tysol.pl Publikuje w „Niedzieli”, „Pastores”, „Oremus”, pl.magnificat.net oraz opoka.org.pl

Opiekuje się Akcją Katolicką, Odnową w Duchu Świętym SYJON, Rycerzami Kolumba, Domowym Kościołem, Weekendami dla Narzeczonych, rodzicami kandydatów do Pierwszej Komunii i bierzmowania.

Ks. Krzysztof Wilkowski

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 30 października 1982 roku. Pochodzi ze Śliwic, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi. Po zdanej maturze rozpoczął studia na Akademii Morskiej w Gdyni. Pan Bóg ma jednak inne plany i powołuje go do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 1 czerwca 2008 roku przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Pracował w parafiach w Kościerzynie (w latach 2008-2010), Nowej Wsi Lęborskiej (w latach 2010-2015) i ostatnio w Gowidlinie. Od 20 sierpnia 2017 roku jest wikariuszem naszej parafii. W naszej wspólnocie odpowiedzialny jest za Liturgiczną Służbę Ołtarza, Róże Różańcowe, grupę do bierzmowania i rekolekcje szkolne.

Ks. Rafał Kunowski

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 28 października 1991 roku w Kartuzach. Pochodzi z parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Ukończył w 2011 roku Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Po zdanej maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
03 czerwca 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Ryszarda Kasyny. Jako neoprezbiter został posłany do parafii św. Wojciecha w Rozłazinie (2017-2020).
Od 20 sierpnia 2020 roku jest wikariuszem naszej parafii. W naszej wspólnocie odpowiedzialny jest za Weekendy dla Narzeczonych, Klub Honorowych Dawców Krwi, wspólnotę SChRON, Młody Wolontariat Caritas, Oratorium oraz Scholę.

Ks. Marek Szynkowski

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 11 maja 1988 roku w Starogardzie Gdańskim. Pochodzi z parafii pw. św. Elżbiety w Pinczynie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Ukończył w 2007 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curii w Starogardzie Gdańskim i po zdanej maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W podjęciu tej decyzji i rozeznaniu powołania kapłańskiego pomogła mu wieloletnia formacja w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

19 maja 2013 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Ryszarda Kasyny. Jako neoprezbiter został posłany do parafii Subkowy (2013-2015). Po dwóch latach posługi wikariuszowskiej w tejże parafii, ks. Marek został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz do posługi pastoralnej studentom na tzw. lubelskiej „Poczekajce” (domy studenckie w miasteczku uniwersyteckim przy ul. Konstantynów). W 2017 roku, po uzyskaniu licencjatu teologicznego z patrologii na KUL-u, został posłany jako wikariusz do Włoch, do diecezji Latina, parafii Latina Scalo, mając możliwość dojazdów i pogłębienia swojej formacji patrystycznej na rzymskiej uczelni „Augustinianum”. Skutkiem odbytej formacji patrystycznej jest mandat do prowadzenia zajęć i ćwiczeń z patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie od roku akademickiego 2020/2021.

15 września 2020 roku, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Bolesnej, ks. Marek rozpoczął posługę w naszej parafii. W naszej wspólnocie obejmuje swoją pastoralną asystencją Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego oraz Rodzinę Radia Maryja.

Ks. Mirosław Kelman

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 10 sierpnia 1975 roku w Płocku. Pochodzi z parafii św. Mikołaja w Nowym Duninowie, woj. Mazowieckie. Tam ukończył szkołę podstawową, a szkołę zawodową i technikum w Gostyninie. Od dziecka marzył, żeby zostać mechanikiem samochodowym i księdzem, dlatego najpierw ukończył zasadniczą szkołę zawodową na kierunku mechanik pojazdów samochodowych, a później technikum mechaniczne. Po zdanej maturze rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, na których miał możliwość służyć do Mszy świętej papieżowi św. Janowi Pawłowi II w 1999 roku. Do Seminarium w Pelplinie przeniósł się w 2001 roku i 5 czerwca 2005 roku przyjął świecenia kapłańskie z rąk ks. bp. Jana Bernarda Szlagi. Pierwszą posługę wikariuszowską pełnił do 2007 roku w parafii w Gniewinie. Następnie przez 7 lat służył duszpastersko w Koronowie, był też kapelanem więziennym. Przez 5 lat był wikariuszem w Świeciu w parafii św Józefa (2014 – 2019), a przez ostatni rok w parafii w Swarożynie.