Kapłani

Ks. Kanonik dr Janusz Chyła

Proboszcz

Urodził się 17 lipca 1967 w Skórczu. Maturę zdał po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (1987-1989) w Zaocznym Technikum Rachunkowości Rolnej w Skórczu (1991). Do czasu studiów w WSD w Pelplinie (1992) był radnym miasta Skórcz. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1998 roku, po czym pracował jako wikariusz w parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie. Specjalizował się w zakresie teologii dogmatycznej na KUL (2001/02), a następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2002-04).

Po powrocie do Polski (2005) został prefektem studiów w WSD w Pelplinie, a od 2006 do 2016 wicerektorem. Pracę doktorską „Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Szymika, obronił w 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

W latach 2013 – 2016 był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej (sekcja pelplińska). Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej, członkiem Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Rycerzem Kolumba. Autor czterech książek: „Chrystus Jana Pawła II”, „Siedem znaków Paschy”, „Ewangelia na Twitterze”, „Credo, czyli daję serce”, kilkunastu artykułów naukowych, oraz około 180 artykułów popularnonaukowych. Cenzor ksiąg religijnych, Asystent Kościelny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej, wicedziekan Dekanatu Chojnickiego. Promotor kilkunastu prac magisterskich. Prowadzi profil na Twitterze @Janusz1967 oraz bloga na portalu www.tysol.pl Publikuje w „Niedzieli”, „Pastores”, „Oremus”, pl.magnificat.net oraz opoka.org.pl

Opiekuje się Akcją Katolicką, Odnową w Duchu Świętym SYJON, Rycerzami Kolumba, Domowym Kościołem, Weekendami dla Narzeczonych, rodzicami kandydatów do Pierwszej Komunii i bierzmowania.

Ks. Rafał Kunowski

Wikariusz

Urodził się 28 października 1991 roku w Kartuzach. Pochodzi z parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Ukończył w 2011 roku Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Po zdanej maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
03 czerwca 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Ryszarda Kasyny. Jako neoprezbiter został posłany do parafii św. Wojciecha w Rozłazinie (2017-2020).
Od 20 sierpnia 2020 roku jest wikariuszem naszej parafii. W naszej wspólnocie odpowiedzialny jest za Weekendy dla Narzeczonych, Klub Honorowych Dawców Krwi, wspólnotę SChRON, Młody Wolontariat Caritas, Oratorium oraz Scholę.

Ks. Adam Chyła

Wikariusz

Urodził się 26 maja 1993 roku w Chojnicach. Pochodzi z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czersku. Kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w rodzinnej miejscowości w klasie o profilu matematyczno-historycznym.
Po maturze (2012) rozpoczął studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, które przerwał. W 2013 roku rozpoczął formację i studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 2019 roku z rąk biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny w Bazylice Katedralnej w Pelplinie.
Pierwszą placówką, do której został skierowany do pracy duszpasterskiej była parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie. Od 20 sierpnia 2021 roku jest wikariuszem naszej parafii.

Ks. Bartosz Pepliński

Wikariusz

Ksiądz Wikariusz Urodził się 19 maja 1997 roku w Gdańsku. Pochodzi z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach. Powołanie zrodziło się w parafii poprzedniego miejsca zamieszkania pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. Tam ukończył gimnazjum, a następnie wstąpił do Collegium Marianum – Liceum Katolickiego w Pelplinie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie po maturze w roku 2016. Dnia 28 maja 2022 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk J.E Ks. Bpa Dra Ryszarda Kasyny, po czym został skierowany do posługi wikariuszowskiej w naszej parafii.