Kapłani

Ks. Kanonik dr Janusz Chyła

Proboszcz

Urodził się 17 lipca 1967 w Skórczu. Maturę zdał po odbyciu zasadniczej służby wojskowej (1987-1989) w Zaocznym Technikum Rachunkowości Rolnej w Skórczu (1991). Do czasu studiów w WSD w Pelplinie (1992) był radnym miasta Skórcz. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1998 roku, po czym pracował jako wikariusz w parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie. Specjalizował się w zakresie teologii dogmatycznej na KUL (2001/02), a następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2002-04).

Po powrocie do Polski (2005) został prefektem studiów w WSD w Pelplinie, a od 2006 do 2016 wicerektorem. Pracę doktorską „Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Szymika, obronił w 2007 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

W latach 2013 – 2016 był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej (sekcja pelplińska). Jest kanonikiem honorowym, członkiem Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Rycerzem Kolumba. Autor czterech książek: „Chrystus Jana Pawła II”, „Siedem znaków Paschy”, „Ewangelia na Twitterze”, „Credo, czyli daję serce”, kilkunastu artykułów naukowych, oraz około 150 artykułów popularnonaukowych. Cenzor ksiąg religijnych, Asystent Kościelny Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej, wicedziekan Dekanatu Chojnickiego. Promotor kilkunastu prac magisterskich. Prowadzi profil na Twitterze @Janusz1967 oraz bloga na portalu www.tysol.pl

Ks. Krzysztof Wilkowski

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 30 października 1982 r. Pochodzi ze Śliwic, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi. Po zdanej maturze rozpoczął studia na Akademii Morskiej w Gdyni. Pan Bóg ma jednak inne plany i powołuje go do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 1 czerwca 2008 roku przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Pracował w parafiach w Kościerzynie (w latach 2008-2010), Nowej Wsi Lęborskiej (w latach 2010-2015) i ostatnio w Gowidlinie. Od 20 sierpnia 2017 roku jest wikariuszem naszej parafii. W naszej wspólnocie odpowiedzialny jest za Liturgiczną Służbę Ołtarza, Grupę Młodego Wolontariatu i Scholę.

Ks. Sławomir Kulczyk

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 2 października 1977 roku w Świeciu n/Wisłą. Po latach edukacji jako absolwent Technikum Leśnego w Tucholi wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tam też, 8 czerwca 2003 r. z rąk ks. bpa Jana Bernarda Szlagi otrzymał święcenia kapłańskie.
Swoją pierwszą pracę duszpasterską podjął w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim.
Pracę magisterską pt. „Udział Kapłaństwa Służebnego w Potrójnym Urzędzie Chrystusa według Wielkoczwartkowych Listów do Kapłanów Jana Pawła II” obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Natomiast w roku 2010 ukończył studia doktoranckie z zakresu Teologii Duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Z dniem 20 sierpnia 2015 r. został wikariuszem naszej parafii. Opiekuje Różami Różańcowymi, Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego i Parafialnym Klubem Honorowych Dawców Krwi.

Ks. Krzysztof Przechowski

Ksiądz Wikariusz

Urodził się 7 maja 1977 roku w Malborku. Pochodzi z Tczewa, z parafii św. Józefa. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ekonomicznym w Tczewie na kierunku bankowość, które ukończył w 1996 roku jako technik ekonomista. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego, które ukończył w 2002 roku przyjmując święcenia kapłańskie z rąk J.E. ks. prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim (2002 – 2007). Pracował jako wikariusz w Tucholi (2007 – 2009), Człuchowie (2009 – 2011), Lęborku (2011 – 2012), Świeciu (2012 – 2014), Dębnicy Kaszubskiej (2014 – 2019). Od 20 sierpnia 2019 posługę kapłańską pełni w naszej parafii. Jest odpowiedzialny za wspólnoty: Rodzinę Radia Maryja, Środowisko Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Weekendy dla Narzeczonych.