Zakład pogrzebowy

Przyparafialny Dom Pogrzebowy CARITAS działa od 1 lutego 1996r.

Inicjatywa utworzenia tej placówki zostało podyktowane troską o rodziny dotknięte utratą bliskich osób. Działalność ta ma charakter charytatywny. Oferujemy: kompleksowe usługi pogrzebowe, pogrzeby, transport zwłok, sprzedaż trumien, tabliczki. Usługi pogrzebowe wyceniane są po kosztach własnych. Kostnica znajduje się w piwnicy przykościelnej.

Średnio rocznie obsługujemy 56 pogrzebów;

Formalności załatwia Biuro Parafialne tel. 52 397 43 80

oraz całodobowo :  888 252 698  lub 507 021 235