Siostry zakonne

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego – Siostry Pallotynki

 1. M. Jadwiga CHĘTNIK SAC
  We wspólnocie od 2020 r. Katechetka w Szkole Podstawowej nr 8, przełożona domu. Opiekunka Szkolnego Koła Caritas w SP 8 i Młodego Wolontariatu przy parafii. Przygotowuje w parafii dzieci do spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej.
 2. M. Michaela RAŚ SAC
  We wspólnocie od 2014 r., zajmuje się pracą w kuchni domowej i jest wspaniałą ogrodniczką.
  S. M. Radosława TWORK SAC
  We wspólnocie od 2011 r., zajmuje się pracami w domu.
  S. M. Cecylia BAGNIEWSKA SAC
  We wspólnocie od 2014 r., katechetka w Szkole Podstawowej nr 5. Odpowiedzialna za Wspólnotę ZAK.
  S. M. Łucja DZIECH SAC
  We wspólnocie od 2017 r., katechetka w Szkole Podstawowej nr 5. Przygotowuje w Parafii młodzież do Sakramentu Bierzmowania. Prowadzi ognisko misyjne dzieci w SP 5.

Nasze Zgromadzenie zostało powołane do życia w Rzymie, w pierwszej połowie XIX wieku, przez świętego kapłana Wincentego Pallottiego (1795 – 1850).
Jako społeczność życia konsekrowanego istniejemy od 1838 roku. Miejsce, jakie zajmujemy w Kościele jest integralnie związane ze Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego. Nasza siostrzana wspólnota wyłoniła się z tego dzieła i przez ponad półtora wieku, w nim i przez nie – służy Chrystusowi i Jego Ludowi.

„Celem naszym jako Pallotynek jest dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać nadzieję i zapalać miłość między ludźmi. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz” (Zasady Życia 2.10).

„Według zlecenia Pallottiego, szczególne naśladowanie Jezusa jest podstawą naszego Zgromadzenia, a Ewangelia jest naszą regułą”(ZŻ 2,15).
„Duch miłości, pokory i służby, prostoty i cierpliwości, miłosierdzia i radości serca – to szczególne cechy pallotyńskiej duchowości”. (ZŻ 2,16).

Każda z nas, gdziekolwiek jest, stara się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:
– ad infinitam Dei gloriam! (AIDG) – wszystko dla nieskończonej chwały Bożej
– ad destruendum peccatum! (ADP) – wszystko dla zniszczenia grzechu
– ad salvandas animas! (ASA) – wszystko dla zbawienia dusz

Naśladując Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego, i odwołując się do pośrednictwa Patronki: Królowej Apostołów, w modlitwie i pracy dla Ewangelii, staramy się jednoczyć wszystkich w Bogu.

Więcej i aktualnie na:  https://www.facebook.com/pallotynki/