Historia

Najważniejsze daty i wydarzenia z historii parafii:

 • 2 października 1983 r. – poświęcenie tygodniowego kościoła i utworzenie parafii przez Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej Ks. Biskupa Mariana Przykuckiego;
 • 1 października 1989 r. – poświęcenie kościoła głównego;
 • 8 października 1995 r. – konsekracja kościoła dokonana przez Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ks. Biskupa Diecezjalnego Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę;
 • 1 lutego 1996 r. – utworzono przyparafialny Dom Pogrzebowy „Caritas”;
 • 1 marca 1997 r. – utworzono przyparafialną jadłodajnię „Caritas” dla najbiedniejszych;
 • 28 czerwca 1998 r. – nasz parafianin Edmund Hapka – członek Rady Parafialnej otrzymał order papieski „Bene Merenti”;
 • 25 października 1998 r. – odbyły się uroczystości 15-lecia naszej parafii;
 • 5 września 2000 r. – poświęcenie witraży w głównym kościele;
 • 20 października 2000 r. – rozpoczyna działalność Świetlica dla dzieci specjalnej troski;
 • czerwiec 2002 r. – rozpoczęcie budowy organów w głównym kościele;
 • 18 sierpnia 2002 r. – pielgrzymka parafialna na spotkanie z Ojcem św. Janem Pawłem II w Krakowie na Błoniach;
 • rok 2002 – zakończenie elewacji kościoła i budynków;
 • 25 marca 2003 r. – nabożeństwo maryjne połączone z duchową adopcją oraz I Marsz dla Życia do parafii Zwiastowania N.M.P. w Chojnicach;
 • kwiecień 2004 r. – ks. Biskup Diecezjalny Dekretem wydziela z naszej parafii ulice Ceynowy i Młodzieżowa 1 i 3, tworząc nową parafię Chrystusa Miłosiernego;
 • 17 września 2004 r. – parafię nawiedza Obraz Jezusa Miłosiernego  -uroczystościom przewodniczy Ks. Bp Diecezjalny Jan Bernard Szlaga;
 • rok 2005 – dokończenie budowy organów;
 • czerwiec 2006 r. – nasz wikariusz ks. Grzegorz Paderewski udał się na Misje do Brazylii;
 • rok 2007 – renowacja oświetlenia zewnętrznego kościoła;
 • 16 listopada 2008 r. – Jubileusz 25-lecia parafii, poświęcenie organów i nowej chrzcielnicy. Uroczystościom przewodniczy Ks. Bp Diecezjalny Prof. Dr  hab. Jan Bernard Szlaga;
 • rok 2008 – modernizacja nagłośnienia;
 • rok 2009 – instalacja systemów alarmowych i monitoringu;
 • listopad 2009 r. – rozpoczęcie budowy podjazdów do kościoła dla wózków inwalidzkich;
 • listopad 201 1r. – renowacja części wieży kościelnej;
 • 15 listopada 2011 r. – Ks. Prałat Aleksander Kłos odchodzi w stan spoczynku;
 • 15 listopada 2011 r. – proboszczem parafii zostaje Ks. Prałat Adam Matuszewski;
 • listopad – grudzień 2011 r. – remont parterowej części plebanii i przeniesienie do tej części funkcji plebanii z budynku administracyjnego;
 • grudzień 2011 r. – ulega reorganizacji Parafialny Zespół Caritas;
 • 5 lutego 2012 r. – powstaje parafialna strona internetowa: www.mbkp-chojnice.pl;