Historia

Najważniejsze daty i wydarzenia z historii parafii:

    • 2 października 1983 r. – poświęcenie tygodniowego kościoła i utworzenie parafii przez Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej Ks. Biskupa Mariana Przykuckiego;
    • 1 października 1989 r. – poświęcenie kościoła głównego;
    • 8 października 1995 r. – konsekracja kościoła dokonana przez Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej Ks. Biskupa Diecezjalnego Prof. Dr hab. Jana Bernarda Szlagę;
    • 1 lutego 1996 r. – utworzono przyparafialny Dom Pogrzebowy „Caritas”;
    • 1 marca 1997 r. – utworzono przyparafialną jadłodajnię „Caritas” dla najbiedniejszych;
    • 28 czerwca 1998 r. – nasz parafianin Edmund Hapka – członek Rady Parafialnej otrzymał order papieski „Bene Merenti”;
    • 25 października 1998 r. – odbyły się uroczystości 15-lecia naszej parafii;
    • 5 września 2000 r. – poświęcenie witraży w głównym kościele;
    • 20 października 2000 r. – rozpoczyna działalność Świetlica dla dzieci specjalnej troski;
    • czerwiec 2002 r. – rozpoczęcie budowy organów w głównym kościele;
    • 18 sierpnia 2002 r. – pielgrzymka parafialna na spotkanie z Ojcem św. Janem Pawłem II w Krakowie na Błoniach;
    • rok 2002 – zakończenie elewacji kościoła i budynków;
    • 25 marca 2003 r. – nabożeństwo maryjne połączone z duchową adopcją oraz I Marsz dla Życia do parafii Zwiastowania N.M.P. w Chojnicach;
    • kwiecień 2004 r. – ks. Biskup Diecezjalny Dekretem wydziela z naszej parafii ulice Ceynowy i Młodzieżowa 1 i 3, tworząc nową parafię Chrystusa Miłosiernego;
    • 17 września 2004 r. – parafię nawiedza Obraz Jezusa Miłosiernego  -uroczystościom przewodniczy Ks. Bp Diecezjalny Jan Bernard Szlaga;
    • rok 2005 – dokończenie budowy organów;
    • czerwiec 2006 r. – nasz wikariusz ks. Grzegorz Paderewski udał się na Misje do Brazylii;
    • rok 2007 – renowacja oświetlenia zewnętrznego kościoła;
    • 16 listopada 2008 r. – Jubileusz 25-lecia parafii, poświęcenie organów i nowej chrzcielnicy. Uroczystościom przewodniczy Ks. Bp Diecezjalny Prof. Dr  hab. Jan Bernard Szlaga;
    • rok 2008 – modernizacja nagłośnienia;
    • rok 2009 – instalacja systemów alarmowych i monitoringu;
    • listopad 2009 r. – rozpoczęcie budowy podjazdów do kościoła dla wózków inwalidzkich;
    • listopad 201 1r. – renowacja części wieży kościelnej;
    • 15 listopada 2011 r. – Ks. Prałat Aleksander Kłos odchodzi w stan spoczynku;
    • 15 listopada 2011 r. – proboszczem parafii zostaje Ks. Prałat Adam Matuszewski;
    • listopad – grudzień 2011 r. – remont parterowej części plebanii i przeniesienie do tej części funkcji plebanii z budynku administracyjnego;
    • grudzień 2011 r. – ulega reorganizacji Parafialny Zespół Caritas;
    • 5 lutego 2012 r. – powstaje parafialna strona internetowa: www.mbkp-chojnice.pl;
    • 9 listopada 2012 r. – uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II i pobłogosławienie wieży kościoła po jej kapitalnym remoncie
    • 16 grudnia 2012 r. – ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej;
    • 1 października 2013r. – uroczystość 30 – lecia parafii pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego dr. Ryszarda Kasyny;
    • 3 listopada 2013 r. – otwarcie parafialnej świetlicy dla dzieci młodzieży pod nazwą Oratorium św. Jana Bosko;
    • 24 – 29 kwietnia 2014 r. – parafialna pielgrzymka na kanonizację Jana Pawła II do Rzymu;
    • 10 maja 2016 r. – nowym proboszczem zostaje ks. kan. dr Janusz Chyła;
    • 6 grudnia 2016 r. – rozpoczęcie działalności Rycerzy Kolumba;
    • styczeń 2017 r. – zakup nowego karawanu dla parafialnego zakładu pogrzebowego;
    • 8 października 2017 r. – nadanie imienia św. Brata Alberta Parafialnej Jadłodajni Caritas;
    • styczeń 2018 r. – uruchomienie ogrzewania podłogowego w małym kościele;
    • maj 2018 r.– remont małego kościoła (malowanie, wymiana oświetlenia pod chórem i nagłośnienia);
    • 7 lutego 2019 r. – odchodzi do wieczności ks. prał. Aleksander Kłos, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła;
    • maj 2019 r. – położenie granitowej posadzki w prezbiterium małego kościoła;
    • 18 grudnia 2019 r. – instalacja kamiennego ołtarza i ambony w małym kościele;
    • czerwiec / lipiec 2020 r. – położenie granitowej posadzki w małym kościele;
    • marzec 2021 r. – zainstalowanie nowych ławek w małym kościele;
    • 18 sierpnia 2022 r. – zainstalowanie i pobłogosławienie nowych konfesjonałów w małym kościele;
    • kwiecień 2023 r. – dokończenie montażu i strojenia dziewiętnastogłosowych organów piszczałkowych w małym kościele, które zostały zakupione i sprowadzone z Holandii pod koniec 2022 roku;
    • maj 2023 r. – zainstalowanie nowych krzeseł przy miejscu przewodniczenia w małym kościele;