Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU

 • Chrzest włącza do wspólnoty Kościoła, daje człowiekowi godność dziecka Bożego, gładzi grzech pierworodny, a u dorosłych także inne grzechy.
 • Chrzest jest „bramą” prowadzącą do innych sakramentów i życia wiarą.
 • Rodzice wraz chrzestnymi prosząc o chrzest, zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze Kościoła katolickiego.
 • Rodzice chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami, przyjąć sakrament bierzmowania i prowadzić chrześcijańskie życie. Jeśli żyją w związku, musi to być sakrament małżeństwa.
 • Prosząc o chrzest dziecka rodzice powinni zabrać ze sobą akt urodzenia dziecka z USC, dowód tożsamości jednego z rodziców oraz zaświadczenia od proboszcza chrzestnych, że spełniają oni warunki bycia chrzestnymi.
 • W naszej parafii chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 1030.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • W sakramencie bierzmowania człowiek otrzymuje Dary Ducha Świętego, podobnie jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy.
 • Bierzmowanie umacnia łaski otrzymane podczas chrztu, ściślej jednoczy z Chrystusem i Kościołem oraz uzdalnia do mężnego wyznawania wiary.
 • Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania obejmuje dwuletni cykl formacyjny. Rozpoczynają go uczniowie klas ósmych we wrześniu.
 • O gotowości do przyjęcia sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz po konsultacji z wikariuszami, animatorami grup i katechetami.

SAKRAMENT EUCHARYSTII

 • Eucharystiato Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa, które są realnie obecne  pod postaciami chleba i wina konsekrowanymi podczas Mszy świętej.
 • Komunia Święta gładzi grzechy lekkie. Aby Ją godnie przyjmować konieczny jest stan łaski uświęcającej (brak grzechu ciężkiego).
 • Każdy wierzący powinien przynajmniej raz w roku w okresie Wielkanocny przyjąć Komunię Świętą. Warto jednak przyjmować ją jak najczęściej. Uczestnicząc dwukrotnie w ciągu dnia w Mszy świętej, można także dwukrotnie przyjąć Komunię.
 • Księża odwiedzają chorych z Komunią Świętą w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca. W razie potrzeby także w inne dni. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzają chorych w niedziele i święta.
 • W naszej parafii adoracja Najświętszego Sakramentu trwa od poniedziałku    do piątku od godz. 1500 do Mszy wieczornej, w czasie kolęd od godz. 900 do 1530, a w pierwszy piątek miesiąca od godz. 700 do 630 w sobotę.
 • Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii Świętej trwa w III klasie szkoły podstawowej. Rodzice zapisują dzieci w parafii na początku roku szkolnego.
 • Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii w 2023 roku odbędzie się 7 maja; w 2024 roku 5 maja; w 2025 roku 4 maja, a w 2026 roku 10 maja.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 • Sakrament pokuty i pojednania przeznaczony jest dla tych wiernych, którzy popełnili grzech po przyjęciu chrztu.
 • Przystępując do sakramentu pokuty i pojednania penitent powinien chcieć pojednać się z Bogiem i Kościołem, szczerze wyznać wszystkie i każdy z osobna grzech ciężki, żałować za nie, pragnąć poprawy i być gotowym do zadośćuczynienia za grzechy.
 • Kapłan w imieniu Jezusa Chrystusa odpuszcza grzechy, przywraca stan łaski uświęcającej oraz jedna z Kościołem.
 • Każdy wierzący powinien chociaż raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
 • W naszej parafii możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania jest codziennie przed każdą Mszą świętą, ponadto w piątki od godz. 1915 do 2000, a w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz. 1515 do wieczornej Mszy świętej.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 • Sakrament namaszczenia chorych ma na celu uzdrowienie duchowe, niekiedy    także fizyczne oraz umocnienie wiernego w przeżywaniu choroby i starości.
 • Nie jest to sakrament tylko dla umierających, ale dla chorujących.
 • Nie można udzielać sakramentów osobom, które już nie żyją.
 • Sakrament namaszczenia chorych mogą przyjąć osoby poważnie chore, starsze i spodziewające się trudnej operacji.
 • Rodzina osoby chorej ponosi odpowiedzialność za wezwanie kapłana.

SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ

 • Jest to sakrament jednoczący mężczyzn z Chrystusem Kapłanem, wprowadzający do stanu duchownego i uzdalniający do działalności apostolskiej.
 • Sakrament święceń ma trzy stopnie. Pierwszym jest diakonat, drugim
  prezbiterat, trzecim zaś biskupstwo.
 • Kandydaci do przyjęcia święceń rozeznają swoje powołanie i przygotowują
  się do jego realizacji w seminarium, podczas sześcioletniej formacji.
 • Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie znajdują się na stronie: www.seminariumpelplin.pl

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • Małżeństwo to wspólnota mężczyzny i kobiety, wyniesiona przez Chrystusa do godności sakramentu, której celem jest dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.
 • Narzeczeni mogą zawrzeć związek małżeński w parafiach swojego stałego lub tymczasowego zamieszkania (nie zameldowania!). W przypadku ślubu poza wspomnianymi parafiami niezbędna jest pisemna zgoda proboszcza.
 • Ustalenie dnia i godziny ślubu oraz omówienie przygotowania do zawarcia małżeństwa powinno nastąpić około roku przed planowaną datą ślubu.
 • Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa to: dowód tożsamości, świadectwa chrztu (ważne pół roku), świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa w świetle prawa państwowego  i ewentualnie inne dokumenty wskazane przez duszpasterza.
 • Szczegółowe informacje dotyczące etapów przygotowania do sakramentu małżeństwa znajdują się na stronie: www.mbkp-chojnice.pl.