Dla narzeczonych

Dla narzeczonych

PRZYGOTOWANIE   DO   SAKRAMENTU   MAŁŻEŃSTWA W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

We wszystkich punktach należy uczestniczyć w parze przygotowujących się do ślubu

I. USTALENIE MIEJSCA I DATY ŚLUBU

Związek małżeński zawiera się w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonej, ewentualnie w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonego. Jeśli istnieją okoliczności wskazujące na potrzebę zawarcia go poza własną parafią, należy uzyskać licencję od proboszcza parafii zamieszkania. Ustalenie dnia i godziny ślubu oraz omówienie przygotowania do zawarcia małżeństwa powinno nastąpić około roku przed planowaną datą ślubu. Na spotkaniu omówione zostaną też szczegóły i formalności konieczne do zawarcia związku małżeńskiego.

II. KATECHEZA PRZEDŚLUBNA

1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO

Trzy spotkania pary narzeczonych z doradcą życia rodzinnego należy zaplanować tak, aby zakończyły się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem. Spotkania odbywają się w odstępie co najmniej trzech tygodni. Na pierwsze ze spotkań umawiamy się telefonicznie. Za materiały dydaktyczne oraz na cele duszpasterstwa rodzin należy uiścić u Doradcy Życia Rodzinnego kwotę 150 zł. Spotkania będą dotyczyły zagadnienia z zakresu naturalnego rozpoznawania oznak płodności wg metody Profesora J. Rötzera.

Doradcy: (Należy wpisać imiona, nazwiska, numery telefonu doradców z parafii lub przypisanego doradcę wg dekanalnej listy doradców życia rodzinnego)

2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH

Należy wybrać jedną z trzech form i uczestniczyć w niej w ostatnim roku przed ślubem, jednak nie później niż 3 miesiące przed nim.

Forma 1. WEEKEND DLA NARZECZONYCH Z LEKCJĄ TAŃCA. Piątek od godz. 18.00 – niedziela do godz. 14.30. Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 2. SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH. Jest to 5 spotkań, każde spotkanie trwa ok. 3 godzin. Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 3. WIECZORY DLA ZAKOCHANYCH lub REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH. Programy ogólnopolskie, dostępne również poza diecezją pelplińską. Terminy i zapisy: www.spotkaniamalzenskie.pl

3. NAUKA PRZEDŚLUBNA – Liturgia sakramentu małżeństwa. Termin określa duszpasterz parafii zawarcia małżeństwa.

III. ROZMOWA DUSZPASTERSKA ZE SPISANIEM PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.

Należy przynieść:

– potwierdzenie realizacji powyższych punktów katechezy przedślubnej:

            1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO

            2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH

– świadectwo chrztu świętego z datą wydania poniżej sześciu miesięcy – z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jeśli jej brak, należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania; jeżeli osoba nie przyjęła sakramentu bierzmowania należy porozmawiać o tym z duszpasterzem,- dowody osobiste,

– dokumenty z USC umożliwiające zawarcie ślubu konkordatowego lub odpis aktu małżeństwa cywilnego,

– świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

– inne dokumenty wskazane przez duszpasterza.

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się spowiedź świętą, ponieważ do pełnego przyjęcia łaski sakramentu małżeństwa potrzeba łaski uświęcającej. Do sakramentu pojednania najlepiej przystąpić dwukrotnie. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną a w drugiej należy uczestniczyć kilka dni przed ślubem. Jeżeli narzeczeni mieszkają ze sobą na sposób stały i tym samym stwarzają okazję popełniania grzechu ciężkiego, praktykuje się wówczas spowiedź na kilka dni przed ślubem i powinna być to spowiedź generalna.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ regulują poniższe dokumenty: Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (1989), Pierwszy Synod Diecezji Pelplińskiej (2001), Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003), Dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (2009), Dekret ogólny o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa (2019).