Intencje mszalne

Intencje mszalne

Intencje mszalne od 20 do 26 maja 2019r.

Poniedziałek –  5 tydzień wielkanocny – 20.05.2019r.

godz.  6.30 – dziękczynna w rocznicę urodzin Roberta;

godz.  6.30 – Edmunda Kowalczyka, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.  8.30 – Henryka Knth i jego żonę Elżbietę – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – Edwarda Leda z okazji urodzin;

godz.  9.30 – Msza św.  w intencji Szkoły Podstawowej nr 5;

godz.18.30 – Edmunda Serkiewicza w I rocznicę śmierci oraz Zofię Badurka;

godz.18.30 – Juliannę Piwowarską w rocznicę śmierci, Tadeusza, Leokadię, Jadwigę, Zygmunta

oraz zmarłych z rodzin Puchert i Ziętarskich;

Wtorek  5 tydzień wielkanocny –  21.05.2019r.

godz.  6.30 – syna Tomasza Bolda i ojca Alfonsa i teścia Jana i Helenę oraz szwagra Wojciecha;

godz.  6.30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, za dar życia córek Joanny i Małgorzaty,

z prośbą o błog. Boże i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny;

godz.  8.30 – Jerzego Barwina – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – z rodziny Data, rodziców: Marię i Wojciecha, braci: Tomasza i Ryszarda w 3 rocznicę

śmierci;

godz.18.30 – Piotra w 10 rocz. śm., ojca Mieczysława, teścia Czesława i rodziców z obojga stron;

Środa5 tydzień wielkanocny –   22.05.2019r.

godz.  6.30 – rodziców Kosiedowskich, synową Wiolettę, Kazimierza, Zytę, Konrada i Teresę

oraz dziadków i babcie;

godz.  8.30 – Mariusza Wisińskiego – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – Alfonsa w 3 rocznicę śmierci, Martę, Roberta, Jana, Halinę Niemczyk oraz Stefana

i Katarzynę Mięsikowskich;

godz.18.30 – Helenę Data w 20 rocznicę śmierci, męża Franciszka, córkę Marię i zm. z rodziny;

godz.18.30 – Antoniego Wirkus w I rocznicę śmierci;

Czwartek5 tydzień wielkanocny – 23.05.2019r.

godz.  6.30 – Marię Rubiszewską w 19 rocznicę śmierci, Jana, Mariannę, dziadków i krewnych

z obojga stron oraz rodziny Gawlik;

godz.  8.30 – o dary Ducha św. dla neoprezbitera Damiana, aby do końca życia „ogień św. miłości

rozpalał jego serce”;

godz.  8.30 – o pomoc dla Dariusza Jeszka, zdrowie dla Grzegorza i Stefanię Jeszka, Felicję Kosecką,

o nawrócenie do Boga dla Grażyny i Krzysztofa Koseckich oraz za śp. Henryka Jeszka

w 23  rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny;

godz.18.30 – Eufemię i Tadeusza i zmarłych z rodziny Kaszubowskich;

godz.18.30 – Tadeusza Laskowskiego w 6 rocznicę śmierci, Teresę, Zbigniewa oraz Jana i Janinę

Laskowskich;

Piątek5 tydzień wielkanocny – 24.05.2019r.

godz.  6.30 – Romana Piesika w 2 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Piesik, Berent i dusze

w czyśćcu cierpiące;

godz.  8.30 – Mariannę i Henryka w rocznicę śmierci;

godz.  8.30 – Jana Żurawskiego i jego żonę Teresę;

godz.18.30 – Zofię, Henryka, Piotra, Krzysztofa i Edmunda;

godz.18.30 – Juliannę, Konstantego, Teresę, Elżbietę, Władysława oraz wszystkich zm. z rodziny;

godz.18.30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla Zygfryda w 75 rocznicę urodzin i dla całej rodziny;

Sobota 5 tydzień wielkanocny – 25.05.2019r.

godz.  6.30 – Leona Weltrowskiego – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – Teresę Sporysz i jej męża Stefana – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – Janinę, Irenę, Helenę i zmarłych z rodziny;

godz.15.00 – Ślub;

godz.16.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla Tomasza w 11 rocznicę urodzin;

godz.18.30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla matki Urszuli oraz o zdrowie dla wnuczki Martynki;

godz.18.30 – Krystynę Ferlin, męża Jana, rodziców, rodzeństwo, krewnych, znajomych i dusze

w czyśćcu cierpiące;

VI Niedziela Wielkanocna –  26.05.2019r.

godz.  6.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla Marii i Jadwigi oraz o łaski nieba dla śp. Reginy, Stefanii i Anny;

godz.  7.30 – za parafian;

godz.  7.30 – za Ojczyznę;

godz.  9.00 – Teresę i Klemensa Kiszewskich – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  9.00 – Urszulę z okazji dnia matki i rodziców z obojga stron;

godz.10.30 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie opiekę Boża dla nowożeńców: Marty i Piotra;

godz.12.00 – Helenę i Jadwigę w dniu matki oraz zmarłych z rodzin z obojga stron;

godz.14.00 – Chrzest św.;

godz.18.30 – Dominka i zmarłych z rodziny.

 

Intencje mszalne od 13 do 19 maja 2019r.

Poniedziałek 4 tydzień Wielkanocny – 13.05.2019r.

godz.  6.30 – Darię, jej matkę Lidię, dziadków: Paulinę i Jana;

godz.  8.30 – rodziców: Wandę i Marcelego oraz o błog. Boże i zdrowie dla Tadeusza;

godz.  8.30 – ks. Prałata Aleksandra Kłosa, ks. Gustawa, Łucję Budzińską

oraz za fundatorów i budowniczych kościoła;

godz.18.30 – rodziców: Bolesława, Władysławę oraz Krystynę, Bogumiłę, męża Zygmunta

i brata Zygmunta oraz o błogosławieństwo Boże dala Eugenii w 80 rocznicę urodzin;

godz.18.30 – Małgorzatę Stuwa w I rocznicę śmierci oraz jej męża Zbigniewa

i zmarłych z rodziny;

Wtorek 4 tydzień Wielkanocny – 14.05.2019r.

godz.  6.30 – brata Stefana w 10 rocznicę śmierci i bratową;

godz.  8.30 – Mariannę w 4 rocznicę śmierci i Edwarda Łońskich i Witolda Senske;

godz.  8.30 – Marcina Wisińskiego  – intencja od Zakładu Pogrzebowego CARITAS;

godz.18.30 – Janinę Landowską w I rocznicę śmierci oraz jej męża Mariana;

godz.18.30 – rodziców: Danutę i Zdzisława w rocznicę śmierci;

Środa4 tydzień Wielkanocny – 15.05.2019r.

godz.  6.30 – Marię i Stanisława Rydygier oraz zm. z rodzin: Rydygier, Daleckich i Molskich;

godz.  8.30 – o szczęśliwe rozwiązanie dla wnuczki;

godz.  8.30 – Bernarda, Mariannę, Anielę, Bronisława, Irenę i wszystkich krewnych z rodziny

Prądzyńskich;

godz.15.00 – o błogosławieństwo Boże dla rodziny – Msza św. z chrztem;

godz.18.30 – Brunona Peplińskiego w I rocznicę śmierci;

godz.18.30 – Roberta Marcinkowskiego w 5 rocznicę śmierci, Stanisława Szyszka, Helenę

i Stefana Marcinkowskich i zmarłych z rodziny;

Czwartek 4 tydzień Wielkanocny – 16.05.2019r.

godz.  6.30 – rodziców: Zytę i Józefa Lemańczyk;

godz.  8.30 –Klarę Szypryt – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – Tadeusza w 3 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Erdmańskich, Szczesnych,

Rolbieckich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.18.30 – męża Jerzego Sobczak w 2 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron;

godz.18.30 – Anastazję i Marcina oraz Jadwigę i Józefa;

Piątek  4 tydzień Wielkanocny 17.05.2019r.

godz.  6.30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej d dniu urodzin dla Bernadety i rodziny;

godz.  8.30 – Teresę Sporysz i męża Stefana  – intencja od Zakładu Pogrzebowego CARITAS;

godz.  8.30 – Leokadię i Jana Kiedrowicz w 4 rocznicę śmierci Leokadii;

godz.18.30 – córkę Ewelinę, rodziców: Gertrudę i Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.18.30 – ojca Franciszka Puchert w 43 rocznicę śmierci, matkę Weronikę, Józefa

i Agnieszkę Pałubickich, Marka Żywickiego, wszystkich zmarłych z rodzin

Kowalikowskich oraz ks. Mariana Turzyńskiego i ks. Prałata Aleksandra Kłosa

i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Sobota –  4 tydzień Wielkanocny 18.05.2019r.

godz.  6.30 – rodziców: Jana i Franciszkę Mielke, braci: Jana, Bernarda i Albina, Adelę

Krzyżanowską oraz o zdrowie dla siostry Krystyny;  

godz.  8.30 – Edmunda Maćkowskiego – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – w intencji członków Róż Żywego Różańca Misyjnego i ich rodzin, o błog. Boże

i gorliwość apostolską, a dla zmarłych o Zbawienie – od III Róży Misyjnej;

godz.13.00 – I Komunia św. dla niepełnosprawnych;

godz.18.30 – Zbigniewa Studzńskiego w I rocznicę śmierci;;

godz.18.30 – Wandę Stanisławską w dniu urodzin;

5 Niedziela Wielkanocna19.05.2019r.

godz.  6.00 –rodziców: Bronisławę i Antoniego, męża Franciszka oraz rodzeństwo: Krystynę,

Zygmunta i Mieczysława;

godz.  7.30 – za parafian;

godz.  7.30 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla ks. Tomasza

z okazji I rocznicy święceń kapłańskich;

godz.  9.00 – Franciszka Piekarskiego w I rocznicę śmierci;

godz.10.30 – Sabinę Krawczyk w I rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny;

godz.10.30 – Zofię Chmara i męża Zygmunta;

godz.12.00 – Stefana i rodziców z obojga stron;

godz.14.00 – Helenę Narloch, jej rodziców i rodzeństwo;

godz.18.30 – Krystynę Sprengel i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Intencje mszalne od 06 do 12 maja 2019r.

Poniedziałek3 tydzień Wielkanocny –  6.05.2019r.

godz.  6.30 – Stefana Kartuszyńskiego;

godz.  6.30 – z prośbą o dary Ducha św. na egzamin maturalny Agnieszki;

godz.  8.30 – męża Stanisława, rodziców: Józefinę i Antoniego, teściów: Stanisławę i Alojzego i ciocię Franciszkę;

godz.17.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha św. i zdrowie dla Izabeli;

godz.18.30 – Krystynę Bucław w 5 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron;

godz.18.30 – Zygmunta, Gertrudę, Bernarda, Andrzeja, Teresę, Feliksa, Czesława, Marię, Antoniego i zmarłych z rodziny;

Wtorek3 tydzień Wielkanocny – 7.05.2019r.

godz.  6.30 – Leona, Irenę i Aleksandra;

godz.  8.30 – Ks. Aleksandra Kłosa w 3 miesiąc po śmierci – intencja od chóru Consono;

godz.  8.30 – Jana Myszka, rodziców z obojga stron, brata Zygmunta i dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.17.00 – Romana, Józefa i Ludwikę Klawa oraz Tadeusza Gołaś;

godz.18.30 – brata Kazimierza w rocznicę śmierci, rodziców: Martę i Stanisława i siostrę Krystynę

godz.18.30 – Jadwigę w 14 rocznicę śmierci, męża Jakuba, rodziców i rodzeństwo z obojga stron i Grażynę;

Środa3 tydzień Wielkanocny – 8.05.2019r.

godz.  6.30 – Andrzeja Fedde, rodziców z obojga stron oraz Gertrudę i Erykę;

godz.  8.30 – Edmunda Maćkowskiego – intencja od Pogrzebowego CARITAS;

godz.  8.30 – rodziców i braci z rodziny Ringwelskich;

godz.17.00 – mamę Albinę w 6 rocznicę śmierci, babcię Agnieszkę, ojca Marcina, wnuka Dominika oraz ich rodziców i rodzeństwo;

godz.18.30 – rodziców: Bożenę i Henryka Szymańskich i dziadków z obojga stron;

godz.18.30 – Stanisława i Mieczysława;

Czwartek3 tydzień Wielkanocny – 9.05.2019r.

godz.  6.30 – Konrada;

godz.  6.30 – Alfonsa Januszewskiego w 16 rocznicę śmierci, jego żonę Martę i rodziców z obojga stron;

godz.  8.30 – Marię Orłowską i jej matkę w rocznicę ich śmierci, Stanisława Orłowskiego, Helenę Kurkowską i zmarłych z rodziny;

godz.17.00 – ojca Stanisława Jankowskiego w I rocznicę śmierci, jego żonę Teresę i zmarłych z rodziny Jankowskich i Zblewskich;

godz.18.30 – w intencji misji od VIII Róży Misyjnej;

godz.18.30 – Lidię Szufrajda w I rocznicę śmierci;

Piątek 3 tydzień Wielkanocny10.05.2019r.

godz.  6.30 – o błog. Boże i potrzebne łaski dla sióstr Franciszkanek, przyjaciół i znajomych, którzy modlili się o zdrowie oraz o dalsze błog. Boże i łaskę zdrowia dla ofiarodawcy;

godz.  6.30 – rodziców i rodzeństwo: Jana, Anielę, Franciszkę, Józefa, Ludwikę, Jana, Emilię, Józefa, Annę, Michała, ks. Cząstka oraz Jerzego;

godz.  8.30 – wspólna za zmarłych;

godz.17.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha św. dla Mateusza w dniu urodzin;

godz.18.30 – za wstawiennictwem Niepokalanej z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha św., o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych dla Martyny z okazji urodzin;

godz.18.30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Ireny w 60 rocznicę urodzin;

Sobota3 tydzień Wielkanocny 11.05.2019r.

godz.  6.30 – Jadwigę w 8 rocznicę śmierci, Mariannę, brata Antoniego oraz babcie i dziadków z obojga stron;

godz.  8.30 – w intencji Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji TRWAM;

godz.  8.30 – Ryszarda Pankau w I rocznicę śmierci;

godz.15.00 – Msza św. ślubna;

godz.18.30 – Irenę i Leona Szwoch oraz dziadków z obojga stron;

godz.18.30 – Franciszka Talaśka w 6 rocznicę śmierci;

IV Niedziela Wielkanocna 12.05.2019r.

godz.  6.00 – Teresę i Klemensa Kiszewskich – intencja od Pogrzebowego CARITAS;

godz.  7.30 – za parafian;

godz.  9.00 – Józefa Łąckiego – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  9.00 – rodziców: Rozalię i Franciszka, męża Karola, syna Henryka, siostry: Stanisławę, Zdzisławę, braci: Mariana i Władysława;

godz.10.30 – Marię, Władysława, Józefa Czarnowskich, Pelagię i Zenona Figiel;

godz.10.30 – Helenę i Władysława Borzyszkowskich, rodziców z obojga stron, brata, bratową i dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.12.00 – Mariusza i Antoniego, zmarłych z rodziny i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.14.00 – Chrzest św.;

godz.18.30 – Marię i Tertuliana Dege oraz Irenę i Stanisława Jakubowskich.

Intencje mszalne od 29 kwietnia do 5 maja 2019r.

Poniedziałek 2 tydzień Wielkanocny –  29.04.2019r.

godz.  6.30 – Benedykta, Ignacego, Andrzeja oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.  8.30 – Kazimierza Kufel w 41 rocznicę śmierci, żonę Wandę i syna Jędrzeja;

godz.  8.30 – dziadka Feliksa w 32 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny;

godz.18.30 – Mieczysława Borutę w 2 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny;

godz.18.30 – Józefa Mencikalskiego w 35 rocznicę śmierci;

Wtorek 2 tydzień Wielkanocny 30.04.2019r.

godz.  6.30 – Bogdana Andrzejewskiego – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  6.30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie, opiekę Matki

Bożej w 36 rocznicę urodzin Marcina i błog. Boże dla jego rodziny;

godz.  8.30 – męża Jama Lemańczyka w 6 rocznicę śmierci;

godz.  8.30 – Gabrielę Żynda – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.18.30 – Bernarda, Wiesława Ostrowskich, zmarłych z rodziny Ostrowskich i Ossowskich;

godz.18.30 – Józefa Kiedrowicza;

Środa 2 tydzień Wielkanocny –  1.05.2019r.

godz.  6.30 – rodziców: Leona i Martę, rodzeństwo i Magdalenkę;

godz.  6.30 – Stefana Ortman oraz Zofię i Eugeniusza Linda;

godz.  8.30 – Franciszkę Bruską w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Bruskich;

godz.18.30 – ojca Franciszka Łukaszewskiego w 3 rocznicę śmierci;

godz.18.30 – Feliksa Mierkiewicza – intencja od uczestników pogrzebu;

Czwartek 2 tydzień Wielkanocny2.05.2019r.

godz.  6.30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą dary Ducha św. dla Józefa i Boże

wybory w życiu dla dzieci;

godz.  8.30 – rodziców z obojga stron, siostrę, braci, bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.  8.30 – Marię Ferman  – intencja od Zakładu Pogrzebowego CARITAS;

godz.18.30 – Annę Młocicką w I rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny;

godz.18.30 – Andrzeja Skwierawskiego w I rocznicę śmierci;

godz.18.30 – w intencji kapłanów od XVI Róży Misyjnej;

godz.18.30 – w intencji Rycerzy Kolumba;

Piątek 2 tydzień WielkanocnyN.M.P. Królowej Polski3.05.2019r.

godz.  6.00 – Franciszka i Martę Dobek;

godz.  7.30 – Leonarda Zabrockiego w 5 rocznicę śmierci;, jego żonę Irenę, rodziców i rodzeństwo

z obojga stron;

godz.  9.00 – w pewnej intencji;

godz.  9.00 – Irenę Sikora w 9 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron;

godz.10.30 – Elżbietę i Ruperta Felskich i krewnych z rodziny

godz.12.00 – Suma odpustowa;

godz.14.00 – Zofię Myszka w 8 rocznicę śmierci  i dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.18.30 – Jadwigę w 2 rocznicę śmierci, Pawła, Henryka i Józefa Drewek;

Sobota 2 tydzień Wielkanocny4.05.2019r.

godz.  6.30 –

godz.  8.30 – Henryka Jeszka – intencja od Zdzisława Kłeczka;

godz.  8.30 – Anielę i Mieczysława Frąk, Helenę i Leona Mizyk oraz Józefę i Franciszka

Gierszewskich;

godz.16.00 – Msza św. ślubna:

godz.18.30 – Jana, Klarę, Elżbietę, Irenę Meller, Henryka Stobieckiego i Romana Szopińskiego;

godz.18.30 – Antoniego Miszewskiego w dniu urodzin, rodziców z obojga stron, Władysława

Nowaka, Arka i Annę i dusze w czyśćcu cierpiące;

III Niedziela Wielkanocna 5.05.2019r.

godz.  6.00 – Martę Julke w 44 rocznicę śmierci;, Franciszka, Marię, Mirosławę, Zbigniewa,

Henryka, Tadeusza i Lecha;

godz.  7.30 – za parafian;

godz.  9.00 – Stanisława Kaszubowskiego  – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  9.00 –

godz.10.30 – I Komunia św.;

godz.12.00 – Sebastiana Erdmańskiego i zmarłych z rodziny Modrzejewskich i Sander;

godz.14.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie, opiekę Matki

Bożej dla Urszuli w 90 rocznicę urodzin oraz o zdrowie dla wnuczki Martynki;

godz.18.30 – Martę i Alfonsa Szynwelskich oraz rodziców z obojga stron.

 

Intencje mszalne od 23 do 28 kwietnia 2019r.

Wtorek w oktawie Wielkanocy 23.04.2019r.

godz.  6.30 – rodziców: Jana i Franciszkę Mielke, braci: Jana, Bernarda i Albina, Adelę

Krzyżanowską oraz o zdrowie dla siostry Krystyny;  

godz.  8.30 – Marię Ferman – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – Władysławę Łońską w 4 rocznicę śmierci;

godz.18.30 – ks. Prałata Aleksandra Kłosa – intencja od ministrantów: Marcina, Tomka i Rafała;

godz.18.30 – Jana Szort w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny;

Środa w oktawie Wielkanocy –  24.04.2019r.

godz.  6.30 – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej z okazji urodzin;

godz.  8.30 – Henryka Jeszka – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla synowej Beaty z okazji urodzin i dla całej jej rodziny

oraz  o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych dla wnuka Pawła;

godz.18.30 – Gertrudę Szczepańską oraz jej męża Jana i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.18.30 –  AA;

Czwartek w oktawie Wielkanocy  25.04.2019r.

godz.  6.30 – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla Dawida i Roksany;

godz.  8.30 – Stanisława Kaszubowskiego – intencja od Zakładu Pogrzebowego CARITAS;

godz.18.30 – Wiesławę Goślicką oraz Jadwigę i Gerarda Synak;

godz.18.30 – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla Janiny i Józefa w 46 rocznicę ślubu ;

godz.18.30 – Kazimierza Łukasińskiego w I rocznicę śmierci, rodzeństwo: Czesława i Antoniego

oraz rodziców z obojga stron;

Piątek w oktawie Wielkanocy  26.04.2019r.

godz.  6.30 – Marię i Franciszka Makowskich oraz Jerzego, Urszulę i Tadeusza Litke;

godz.  6.30 – Lecha Szalbierza w I rocznicę śmierci;

godz.  8.30 – Annę Buszkiewicz oraz rodziców i rodzeństwo;

godz.  8.30 – rodziców: Irenę i Antoniego Ponieckich w rocznicę śmierci, brata Andrzeja

oraz krewnych i znajomych;

godz.18.30 – Józefa i rodziców z obojga stron;

godz.18.30 – Krystynę Ferlin, męża Jana, rodziców z obojga stron, rodzeństwo i dusze w czyśćcu

cierpiące;

Sobotaw oktawie Wielkanocy  –  27.04.2019r.

godz.  6.30 – Halinę Malczewską – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  6.30 – rodziców: Zytę i Józefa Lemańczyków;

godz.  8.30 – w intencji członków Róż Żywego Różańca Misyjnego i ich rodzin, o błog. Boże

i gorliwość apostolską, a dla zmarłych o Zbawienie – od II Róży Misyjnej;

godz.  8.30 – Kazimierza Luptowskiego w 19 rocznicę śmierci; i Augustyna Heltę;

godz.14.00 – Msza św. ślubna;

godz.15.00 – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej w 50 rocznicę ślubu dla Genowefy i Zbigniewa Kaszubowskich;

godz.16.00 – Msza św. dla niepełnosprawnych;

godz.18.30 – Piotra Demko i zmarłych z rodziny;

godz.18.30 – rodziców: Halinę i Mirosława, siostrę Grażynę, brata Lecha oraz za babcie

i dziadków z obojga stron;

Niedziela Miłosierdzia Bożego 28.04.2019r.

godz.  6.00 – z podziękowaniem za 57 lat małżeństwa Ireny i Tadeusza, z prośbą o zdrowie, opiekę

Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dary Ducha św. ma każdy dzień oraz opiekę

dla dzieci i wnuczki;

godz.  7.30 – za Ojczyznę;

godz.  9.00 – Zygmunta Cysewskiego w rocznicę śmierci, Urszulę , Antoninę, Teodora i Czesławę

i wszystkich zmarłych z rodziny;

godz.10.30 – Helenę Lewandowską w I rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Daszkowskich;

godz.10.30 – Alojzego Rydelka, żonę Rozalię i syna Jerzego;

godz.12.00 – z podziękowaniem za szczęśliwą operację, wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog.

Boże i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla rodziny i o zdrowie dla Wacława;

godz.14.00 – Cecylię Pitroch – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.18.30 – Teodorę w 31 rocznicę śmierci i Antoniego.