Wspólnoty parafialne

Akcja Katolicka w Polsce za swojego patrona obrała św. Jana Pawła II. Celem jej istnienia, jest formacja członków oraz współpraca z hierarchią kościelną w zakresie pogłębiania życia religijnego, zajmowania stanowiska w sprawach publicznych, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności. Prezesów Akcji Katolickiej powołuje Ksiądz Biskup Diecezjalny. Inicjatywy podejmowane przez nasz oddział to miedzy innymi: Marsze dla życia, pielgrzymki, modlitwa za kapłanów i Ojczyznę, wykłady, wystawy, konkursy, wieczornice, otwarcie ,,Okna Życia”, udział w uroczystościach patriotycznych, pomoc misjom. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w terminach podanych w ogłoszeniach parafialnych.

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się doświadczeniem, siłą nadziei, aby rozwiązywać wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania spożywania alkoholu. Spotkania Grupy AA odbywają się w środy w Oratorium o godz. 19.15, Grupy DDA (dorosłe dzieci alkoholików) w czwartki o godz. 19.00, Grupy Al-Anon (rodziny osób z problemem alkoholowym) w poniedziałki o godz. 19.00.

Chór Consono w naszej parafii działa od 1981 roku. Aktualnie liczy ponad 40 osób. Śpiewa, pod kierunkiem Pana Organisty, podczas uroczystości religijnych i patriotycznych zarówno w naszej, jak i innych parafiach. Chór wykonuje pieśni kościelne i patriotyczne na cztery głosy. Próby chóru odbywają się we wtorki po wieczornej Mszy świętej w salce w dużym kościele.

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Małżeństwa tworzące krąg, wraz z kapłanem, gromadzą się w imię Chrystusa raz w miesiącu, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w życiu codziennym. Formacja małżonków to droga do Boga przez rozważanie i życie słowem Bożym, modlitwę, życie sakramentalne, dar rekolekcji rodzinnych, postawę służby we wspólnocie Kościoła.

Koło Przyjaciół Radia Maryja stanowi cząstkę wielkiej Rodziny Radia Maryja. Jest wspólnotą otwartą na każdego, kto chce wzrastać w wierze oraz czynnie uczestniczyć w dziele Nowej Ewangelizacji. Ważną misją Koła jest troska o pielęgnowanie tożsamości członków i osobista formacja religijno-patriotyczna realizowana dzięki nieustanemu przeżywaniu „rekolekcji”, emitowanych na falach Radia Maryja oraz modlitwie. Spotkania odbywają się w drugą sobotę miesiąca.  O godz. 8:30 sprawowana jest Msza święta w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Po liturgii w Oratorium jest czas na dyskusje formacyjno-informacyjne.

Liturgiczna Służba Ołtarza gromadzi ministrantów i lektorów, którzy angażują się w codzienną służbę podczas Mszy świętej. Każdy ministrant ma wyznaczony jeden dyżur niedzielny i jeden w tygodniu. Zbiórki formacyjne odbywają się w czwartki o godz. 17.00 w okresie wiosenno-jesiennym i o 18.00 w okresie zimowym. Ministranci korzystają również z sali sportowej w poniedziałki od godz. 18.30 i piątki od godz. 19.00.

Młody Wolontariat Caritas  skupia młodych ludzi – uczniów szkół podstawowych i średnich – którzy kształtują swoją wrażliwość na potrzeby bliźnich i angażują się w pomoc charytatywną. Podejmowane inicjatywy to między innymi zbiórka darów dla potrzebujących przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz udział w akcji „Kromka chleba dla sąsiada”. Spotkania odbywają się w oratorium w środy od godz. 16.30 do 18.30.

Odnowa w Duchu Świętym Syjon spotyka się w poniedziałki na wieczornej Mszy świętej, a następnie w salce nad biurem parafialnym, aby rozważać Słowo Boże, słuchać konferencji, uwielbiać Boga śpiewem i modlitwą. Charyzmatem Wspólnoty jest wstawiennictwo i ewangelizacja, a więc niesienie Boga innym. W ramach Odnowy wyłoniła się Wspólnota Przyjaciół Brata Alberta, zajmująca się ewangelizacją osób dotkniętych różnymi formami ubóstwa. Dzięki niej ludzie odrzuceni przez społeczeństwo, samotni i opuszczeni, często pogrążeni w nałogach, mogą doświadczyć obecności Boga żywego, który kocha każdego człowieka taką samą miłością. Spotkania Wspólnoty Przyjaciół Brata Alberta odbywają się co 4-6 tygodni w Oratorium. Termin spotkania podawany jest w ogłoszeniach parafialnych.

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi powstał jako owoc Roku Miłosierdzia. Zrzesza wszystkich, którzy potrafią dzielić się tym, co najcenniejsze, czego nie da się wyprodukować – własną krwią. W pięciu dotychczasowych akcjach członkowie Klubu oddali ponad 100 litrów krwi, uczestniczyli też w pielgrzymce do Niepokalanowa i Warszawy. Ostatnio udało się także przeprowadzić rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego w liczbie 120 osób. Wierni budują żywy pomnik św. Jana Pawła II, oddając krew w plebanii, w niedzielę miłosierdzia i w Dniu Papieskim.

Rycerze Kolumba to największa na świecie męska organizacja świeckich katolików, która od 3 lat działa także w Chojnicach. Rycerzami Kolumba mogą zostać mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami, przystępującymi do sakramentów świętych. Spotykają się w pierwsze czwartki miesiąca na wieczornej Mszy świętej, a następnie w plebanii. Rycerze Kolumba zajmują się: modlitwą, formacją i rozwojem osobistym, ewangelizacją, wspieraniem powołań, działalnością charytatywną, obroną ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, promocją i obroną rodziny, organizacją Orszaku Trzech Króli, Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, pielgrzymek i spływów kajakowych.

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (Apostolstwo Dobrej Śmierci) jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu, by wzrastać w dobru i w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia. ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Członkowie Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, a także uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych w ich intencji Mszach Świętych.

Środowisko Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych (SChRON) to wspólnota dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami wraz z towarzyszącymi im rodzinami i przyjaciółmi. Spotkania rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 16.00 w ostatnie soboty miesiąca od września do czerwca (w wakacje jest przerwa). Wspólnota troszczy się o poczucie bezpieczeństwa, u tych, którzy często są narażeni na nadmierną obserwację i ocenianie obcych ludzi. Po Eucharystii uczestnicy spotykają się w Oratorium pod opieką opiekunów, a rodzice w plebanii.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego troszczy się o ożywienie wiary i rozpalanie miłości wśród katolików w duchu św. Wincentego Pallottiego. Był on zatroskany o doprowadzenie wszystkich ludzi do jedności w Chrystusie. Starał się o rozwój powołania do apostolstwa na mocy zobowiązania wynikającego z przykazania miłości, które żąda od wszystkich, by tak starali się o zbawienie bliźniego, jak o swoje własne. Wspólnota osób świeckich, istniejąca przy Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek, gromadzi się na Mszy świętej i spotkaniach formacyjnych w domu zakonnym przy ul. Gdańskiej 8 raz w miesiącu.

Żywy Różaniec Misyjny jednoczy się w modlitwie ze wszystkimi ludami świata. „Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne – ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter Żywego Różańca”. Najważniejszym pragnieniem wspólnoty jest to, aby każdy chrześcijanin modlił się w intencjach całego Kościoła. Członkowie, oprócz odmawiania różańca, gromadzą się na Mszach świętych w intencji Kościoła, księży i powołań do kapłaństwa, zgromadzeń żeńskich i męskich oraz misji świętych, a także pomagają misjom i misjonarzom materialnie. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca po Mszy świętej o godz. 8.30 w oratorium.