XIX Marsz dla Życia

XIX Marsz dla Życia

25 marca br. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzonej jako Dzień Świętości Życia, z kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach wyruszył na ulice miasta XIX Marsz dla Życia, którego hasłem były słowa Pana Jezusa: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”. Honorowy patronat nad Marszem objął Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, patronat medialny: Dwutygodnik Pielgrzym, Radio Głos, Nasz Dziennik, Dwutygodnik w Rodzinie. Pod Marszem podpisało się także Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Pelplińskiej.

Marsz poprzedziła prelekcja on-line wygłoszona w kościele przez ks. prof. Piotra Kieniewicza pt. „Zabawa w Boga: Organizmy ludzko-zwierzęce, szansa dla medycyny, czy naukowe szaleństwo?”. Była ona kontynuacją wykładów z poprzednich lat, dotyczących cywilizacji śmierci, w którą wpisują się aborcja oraz in vitro. Wbrew medialnym narracjom i próbom uciszania sumień tak zwanym „prawem wyboru”, niosą one niewyobrażalne cierpienia. Ofiarami cywilizacji śmierci oprócz dzieci, którym odmawia się prawa do życia, są przede wszystkim kobiety dotknięte syndromem postaborcyjnym. Ingerencja w naturę człowieka, będąca odrzuceniem Dekalogu i próbą zajęcia miejsca Pana Boga, zawsze skutkuje cierpieniem. Przeróżne eksperymenty na ludzkich i zwierzęcych komórkach mogę prowadzić do nieobliczalnych, tragicznych skutków, takich jak ekspansja śmiercionośnych wirusów i chorób zwierzęcych przenoszonych na ludzi. W laboratoriach tworzy się różne mutacje, chimery, hybrydy, których skutki dla poszczególnych osób i całej ludzkości są nieprzewidywalne. Tajemnica stworzenia nie daje się i zapewne nigdy nie da ogarnąć ludzkiemu rozumowi do końca. Cel więc nie może uświęcać środków, zwłaszcza, że „nie zdrówko jest najważniejsze i nie śmierć jest najgorsza. Jako ludzie, musimy zgodzić się na umieranie z godnością dzieci Bożych. Calem życia jest wieczność z Panem Bogiem” – jak swoje wystąpienie podsumował ks. Kieniewicz.

Po skończonej prelekcji uczestniczyliśmy w nabożeństwie przebłagalno-pokutnym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nabożeństwo odbyło się w łączności z papieżem Franciszkiem, który w tym samym czasie dokonał Aktu Poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Odbył się także obrzęd Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Radością napawa fakt, że corocznie bardzo wielu uczestników Marszu podejmuje tę modlitwę otwierając drogę życia dzieciom zagrożonym śmiercią pod sercami matek. W atmosferze solidarności z ofiarami bratobójczej agresji Rosji na Ukrainie oraz obaw o rozprzestrzenienie się wojny Akt Poświęcenia niewątpliwie poruszył nasze sumienia i wywołał głębokie refleksje.

W procesyjnym pochodzie, odmawiając bolesne tajemnice różańca, udaliśmy się na Mszę świętą odpustową do kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przy Starym Rynku. W Marszu i modlitwie licznie uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta oraz przybyli z różnych stron obrońcy ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Mszy świętej przewodniczył ks. kanonik Andrzej Szopiński, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej. Homilię wygłosił ks. dr Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski i Asystent oddziału Akcji Katolickie przy tejże parafii, kapłan całym sercem zaangażowany w obronę ludzkiego życia. Obrona ludzkiego życia ma różne formy. Jest ona obowiązkiem katolików i wszystkich ludzi dobrej woli. Nie wynika tylko z wiary, ale z człowieczeństwa. 

j.k.