APEL POLICJI

Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. „metodą na wnuczka”.

więcej