NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2022/2023.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 12 lipca 2022 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 508 830 077) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

1.      podanie o przyjęcie, skierowane do biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny;

2.      własnoręcznie napisany życiorys;

3.      świadectwa moralności wystawione przez księdza proboszcza i katechetę;

4.      świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;

5.      świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje
na świadectwie ukończenia szkoły średniej;

6.      skrócony odpis aktu urodzenia;

7.      metrykę chrztu i bierzmowania;

8.      kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;

9.      cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się 13 lipca 2022 o godz. 9.00 na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK (ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń).