CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!


Powyższe słowa, które wyrażają naszą wiarę w potęgę Jezusa Chrystusa zwyciężającego grzech, śmierć i szatana, pozwalają na nowo spojrzeć na Boga, świat, ludzi i nasze osobiste życie. Historia opisana przez Ewangelistów czasowo jest odległa, ale dzięki wierze wciąż dostępna. Za sprawą Słowa Bożego i sakramentów –  w tym przede wszystkim Eucharystii – możemy w niej uczestniczyć. 
Życzymy wam drodzy Parafianie oraz Przyjaciele naszej parafii – wiary, nadziei i miłości, które napełniają nasze serca pokojem i pewnością, że Boża Opatrzność, jeśli jej oddajemy losy Kościoła, świata i nas samych, prowadzi nas szczęśliwie po drogach doczesności do radości nieprzemijającej.
Niech Chrystus Zmartwychwstały nas wszystkich błogosławi i strzeże. 
Duszpasterze