Życzenia Wielkanocne

20150403…PRZYJĄĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA JAK PRZYJACIELA

Z UFNOŚCIĄ, GDYŻ ON JEST ŻYCIEM…

„Chrystus zmartwychwstał! Chciałbym, aby ta wieść dotarła do każdego domu, każdej rodziny, zwłaszcza tam, gdzie jest najwięcej cierpienia…

Chciałbym przede wszystkim, aby dotarła ona do wszystkich serc, bo tam Bóg pragnie zasiać tę Dobrą Nowinę: Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteś już pod panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie!

Papież Franciszek

…dzielimy się tą PRAWDĄ z Wami…

WASI DUSZPASTERZE