Życzenia

Życzenia

Drodzy Parafianie i Przyjaciele,

starożytny hymn proklamowany podczas Wigilii Paschalnej zawiera szokujące słowa: „O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!”. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa więcej otrzymaliśmy niż utraciliśmy przez grzech Adama. Nasze życie jest pełne paradoksów. Wpatrując się w tych dniach w chwalebny Krzyż Jezusa uczymy się także odkrywać sens naszych osobistych krzyży – smutku, kryzysów małżeńskich i rodzinnych, samotności, choroby i śmierci kogoś bliskiego. Święta są również po to, aby nasze serca napełniły się wiarą, nadzieją, miłością i pokojem, którego świat dać nam nie może. 

Życzymy Wam wielu łask i paschalnej radości na czas świąt i kolejne dni, w których przez liturgię Kościoła będziemy spotykać naszego Pana i Zbawiciela.

Duszpasterze