Życzenia

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
(J 1,14)

Wielka radość wypełnia nasze serca, oto największa MIŁOŚĆ zstąpiła na ziemię.

Bóg tak nas umiłował, że stał się człowiekiem.

Niech ta Boża MIŁOŚĆ dotknie każdego ludzkiego serca,

Niech opromieni każdy dzień i napełni nową NADZIEJĄ.

WASI DUSZPASTERZE