ZAPROSZENIE NA I BIEGI PARAFIALNE

Organizowane od 2013 roku

1. CEL – popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych, oraz integracja dzieci i młodzieży we wspólnocie parafialnej.

2. MIEJSCE – start na wysokości wejścia do biura parafialnego. Teren wokół kościoła.

3. CZAS – środa, 22 maja 2013 r., godz. 19.00.

4. ORGANIZATOR – Akcja Katolicka przy Parafii MBKP w Chojnicach oraz Klub biegacza FLORIAN.

5. REGULAMIN – bieg ma charakter rywalizacji sportowej.

Dystans i kategorie:

I– dzieci klas: I, II, III – 1 okrążenie

II – dzieci klas: IV, V, VI – 2 okrążenia

III – gimnazjaliści – 3 okrążenia

Dziewczynki i chłopcy klasyfikowani oddzielnie.

Biegi odbywają się oddzielnie dla każdej kategorii, mogą być łączone przy niskiej liczbie zawodników w jednej kategorii. Zawodnicy startują z karteczkami, na których zapisane jest imię i nazwisko. Na linii mety karteczki układane są według kolejności.

Organizator ubezpiecza i zapewnia opiekę medyczną zawodników.

6. NAGRODY – za I, II, III miejsca w kategoriach osobno dziewczynki i chłopcy – puchary i medale. Razem 18 szt. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają słodycze i napoje.