Zakończenie Roku Wiary

24 listopada br. o godzinie 7.30, słowami pieśni „Śpiewajcie Panu Królowi Aniołów, śpiewajmy Mu pochwalny hymn” rozpoczęliśmy przeżywanie Eucharystii. Mszę Świętą sprawował ksiądz proboszcz Adam Matuszewski .Powiedział: „dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, wszystkiego, tego, co istnieje. Chrystus jest ponad wszystko, więc nie można Go ograniczać do rzeczywistości stworzonych .Dzisiejszy dzień jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to forma apostolatu świeckich, którzy odważnie włączają się w życie Kościoła. Warto odnowić swój entuzjazm pójścia za Chrystusem. Módlmy się za tych ,którzy już wypłynęli na głębię, a także za tych, którzy nie mają takiej odwagi. Warto poświęcić się Królowi Królów. Kończy się Rok Wiary ,ale nie kończy się nasza wiara. Ten Rok Wiary ma nas zmobilizować do tego, abyśmy dalej wypłynęli na głębię, bezmiar Boga. Dzisiaj ogarniamy tę naszą rzeczywistość w jakiej żyjemy, zbudowaną na Fundamencie Apostołów. Wzrasta na wielką budowlę Boga”.

Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz członkowie parafialnego chóru Consono wzięli udział w czytaniach lekcji i Modlitwie Wiernych oraz śpiewie Psalmów. Słowo Boże wygłosił ks. Marcin Brząkała. W homilii nawiązał do Ewangelii (Łk.23,35-43) o poddaniu się Króla Królów władzy oprawców i uniżeniu samego siebie w chwili śmierci na krzyżu, po to, aby zapewnić każdemu człowiekowi zbawienie. Wspomniał papieża Piusa XI ,który w 1925 roku w Encyklice Quas primas , ustanowił święto Chrystusa Króla Wszechświata. Królestwo Boże jest inne od ziemskich, które cechuje panowanie przy pomocy siły, policji i przemocy. Chrystus chce panować za sprawą miłości. Dzisiaj usiłuje się słowa Ewangelii poddawać wątpliwości w Królestwo Chrystusa. Z krzyża winniśmy uczyć się Miłości Chrystusowej, bo On dał nam czytelny znak, oddając swe życie. Jeżeli w fundamencie wzrastania nie doświadczymy miłości, nie będziemy umieli przekazywać jej. Musimy pamiętać, że miłość łączy się z cierpieniem. Przed wyznaniem Wiary usłyszeliśmy pytanie „w kogo i w co wierzymy?”, na które w sumieniu odpowiedzieliśmy. Po zakończonej Mszy świętej ,ksiądz proboszcz ,przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, zawierzył cały Świat Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, odmawiając Litanię do Serca Jezusowego .

Kończąc Rok Wiary, módlmy się, aby wydał obfite owoce jedności i komunii oraz miłości, szczególnie w naszej parafii.

[nggallery id=114]