<strong>XXVII Dni Społeczne Akcji Katolickiej</strong>

XXVII Dni Społeczne Akcji Katolickiej

Już 27. raz członkowie Akcji Katolickiej naszej diecezji spotkali się 4 listopada na uroczystej inauguracji Dni Społecznych. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Zblewie. Spotkanie wpisało się w 6. rocznicę ogłoszenia Patronem Akcji Katolickiej w Polsce św. Jana Pawła II. Mottem były słowa: „Miłość do Kościoła wiernością, heroizmem i męczeństwem pisana. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Do Zblewa przybyli członkowie Akcji Katolickiej wraz z księżmi asystentami, zaproszeni wykładowcy oraz inni oczekiwani goście. Relację prowadziło zawsze nam życzliwe Diecezjalne Radio Głos. Homilię Ksiądz Biskup osnuł wokół tematu pychy, która ma zgubny wpływ na ludzi i życie społeczne. Jej przeciwieństwem jest pokora, której klasycznym przykładem jest Matka Boża oraz liczni świadkowie wiary i miłości. Tam, gdzie panuje pycha występuje również rozpacz i śmierć. Pycha odrywa człowieka od Boga. Współcześnie występuje w formach, które dokonują zamachu na ludzkie życie oraz małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety.

Ksiądz Biskup podziękował Akcji Katolickiej za odpowiedzialność za Kościół, za zaangażowanie w apostolstwo, za niesienie radosnej nowiny do ludzi. Życzył jednocześnie, aby Pan Bóg odsłaniał przed nami wciąż nowe horyzonty, w których będziemy podejmować nowe wezwania do służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Dalszy ciąg spotkania miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. Pierwszy wykład zatytułowany: „Powstrzymać największe zło XX wieku. Od niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz do śmierci od komunistycznej trucizny. Życie i dzieło ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987) twórcy Ruchu Światło-Życie” wygłosi prof. dr hab. Mirosław Golon z UMK w Toruniu. Jest on autorem ponad 190 prac naukowych z historii powszechnej i Polski XX wieku, związanym z Instytutem Pamięci Narodowej, przewodniczącym Rady Muzeum Pogranicza w Działdowie, odznaczonym wieloma medalami państwowymi i wyróżnieniami organizacji społecznych.  Naukowcem o ogromnym dorobku.

Drugi wykład zatytułowany: „Kapłańska posługa w parafialnej wspólnocie na przykładzie działalności księży – Sług Bożych Diecezji Pelplińskiej zamordowanych w czasie II Wojny Światowej” wygłosi ks. kan. dr Dariusz Drążek, postulator procesu beatyfikacyjnego męczenników z okresu II wojny światowej. Ks. Dariusz jest specjalistą z zakresu patrologii, absolwentem rzymskich i polskich uczelni.

Wysłuchane wykłady odświeżyły naszą pamięć o niewyobrażalnie trudnym doświadczeniu i tragedii II wojny światowej i latach komunizmu, przypomniały sylwetki kapłanów, którzy nie wahali się oddać życia w służbie ludziom, Bogu i Ojczyźnie.

Oficjalną część zakończyła przygotowana przez p. Beatę Kośnik oraz dzieci i młodzież ze zblewskiej szkoły prezentacja: „Rodzina widziana oczyma dzieci i młodzieży”.

Podsumowania dokonał i podziękował organizatorem i uczestnikom ks. kan. Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Andrzej Szopiński. Serdeczna atmosfera, gościnność i poczęstunek sprawiły, że czuliśmy się oczekiwani, radośni, a umocnieni Słowem Bożym i wzajemną przyjaźnią gotowi do służby.                                                                     

j.k.