XXVI Dni społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej

XXVI Dni społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej

Dnia 5 listopada, w kaplicy Collegium Marianum w Pelplinie, Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza biskupa Arkadiusza Okroja podziękowaliśmy Panu Bogu za 26 lat istnienia Akcji Katolickiej w naszej diecezji. 22 października minęła  5 rocznica ogłoszenia św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej w Polsce (ten patronat w obecnych czasach nas szczególnie zobowiązuje). Jednocześnie  rozpoczęliśmy  XXVI Dni Społeczne Akcji Katolickiej w naszej Diecezji, pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy…” (Rz 10,17).

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, wraz z księżmi Asystentami Parafialnymi. Trudno w kilku słowach streścić głębokie myśli przekazane nam przez Księdza Biskupa. Wobec wszechobecnej laicyzacji i pomijania wszystkiego co katolickie i Boże wzywał nas do kontynuacji ewangelizacji, głoszenia ,,Dobrej nowiny”, która mocniejsza jest niż śmierć. Chrystus, który obiecał być z nami aż do skończenia świata, będzie nam Przewodnikiem, wyprowadzi z największych zwątpień i kryzysów, ciemności i zniechęcenia. Kościołowi, który jest żywy i prawdziwy potrzebni są ludzie wolni od pychy, poszukujący piękna swojego charyzmatu, zanurzeni w Eucharystii, umiejący upaść w pokorze na kolana i pozwalający  prowadzić się Chrystusowi.

Po skończonej Eucharystii przenieśliśmy się do Kociewskiego Centrum Kultury na sesję popularnonaukową, podczas której wysłuchaliśmy dwóch wykładów: ks.  dr.  Wojciecha Węckowskiego, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, prezesa Wydawnictwa Bernardinum, a zarazem redaktora naczelnego dwutygodnika diecezjalnego „Pielgrzym”. Wykład nosił tytuł: ,,Media a wiara”. Drugi wykład zaprezentował nam pan dr Rafał Maliszewski, dyrektor Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach, teolog, filozof, pedagog, językoznawca. Temat wykładu: ,,Szkoły katolickie  środowiskiem budzącym (rozbudzającym) wiarę. Blaski i cienie”. Prelegenci w wyjątkowo syntetyczny i zrozumiały sposób mówili o istniejących zagrożeniach płynących z wielu współczesnych mediów, próbowali ukazać czyhające (zwłaszcza na ludzi młodych) niebezpieczeństwa niosące nieodwracalne skutki, a także wskazywali na możliwości uniknięcia tych zagrożeń poprzez pogłębienie świadomości. Bardzo ciekawy był też wątek ściśle dotyczący szkolnictwa katolickiego. Były to prelekcje warte zainteresowania szerszej społeczności, a zwłaszcza rodziców. Spotkanie podsumował ks. kan. Andrzej Szopiński, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej.

W końcowej części uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych dotyczących historii zakonu Cystersów, mogliśmy zwiedzić Muzeum Diecezjalne, poddasza katedry a nawet naśladować zakonników w pisaniu ksiąg. Dla wielu z nas była to prawdziwa atrakcja i przygoda z pelplińskimi Cystersami.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym posiłkiem, podczas którego mogliśmy z sobą porozmawiać, podzielić się problemami i cieszyć się sobą nawzajem, gdyż z wieloma znamy się już 26 lat. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. kan. Andrzejowi Szopińskiemu za modlitwę, formację, ogromną życzliwość i wieloraką pomoc.

j.k.