XXIV Pielgrzymka Radio Maryja

W niedzielę 12 lipca br. liczna grupa Chojniczan głównie z parafii Matki Bożej Królowej Polski uczestniczyła w XXIV pielgrzymce Rodziny Radio Maryja u tronu naszej Pani Jasnogórskiej. Współuczestniczyli także rodziny z Brus oraz ks. proboszcz z Pęperzyna Franciszek Kurowski. Przybyliśmy do Częstochowy już o godz 7.30 co pozwoliło na uczestnictwo w Godzinkach odwiedziny stoisk z publikacjami wysłuchania utworów poetycko – muzycznych przez znanych aktorów. O godz 11.00 rozpoczęła się

Eucharystia pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego ks. abp. Andrzeja Dzięgi , który wygłosił także homilię.” Rodzina nie jest środowiskiem przemocy. Środowiskiem przemocy są najczęściej ci – statystyka to mówi – którzy żyją na podobieństwo rodziny, ale rodzina nie są i rodziną się nie czują” mówił ks. abp. ” Polska potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy ja umiłują po Bogu najbardziej. Boga umiłują na pierwszym miejscu i razem z Maryją pokochają Ojczyznę”

W tym roku Matka Boża dała nam wszystkim pielgrzymom szczególny prezent. Kiedy od ołtarza czytana była Ewangelia wokół słońca zaczęła pojawiać się tęcza, stopniowo otaczała całe słońce. Widoczna była do Komunii św.

Po Koronce udaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy jakże szczęśliwi do Chojnic.