XXIII Dni Społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej

XXIII Dni Społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej

26 października br. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Pelplińskiego dr. Ryszarda Kasyny, zostały zainaugurowane Dni Społeczne Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Hasłem tegorocznym obchodów były słowa: ,,W mocy Bożego Ducha zatroskani o wierność Ewangelii”. Msza święta rozpoczęła się uroczystą procesja z wprowadzeniem sztandaru diecezjalnego i sztandarów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. Uczestników Eucharystii powitał miejscowy proboszcz ks. dr Wojciech Głogowski. Na spotkanie do Bysławia przybyły  wraz ze swoimi księżmi asystentami reprezentacje prawie wszystkich oddziałów parafialnych. Nasz parafialny oddział reprezentowało 12 osób. W homilii wygłoszonej do zebranych  Ksiądz Biskup nawiązując do Ewangelii św. Łukasza przypominał, że wiara nie może być traktowana wybiórczo, filtrowana do naszych potrzeb, nie może być dekoracją ani etykietą, ale ciągłym nawracaniem do prawd ewangelicznych. Zawsze jako uczniowie i świadkowie, jako  żywa cząstka Kościoła pelplińskiego pełni ufności w Bożą moc powinniśmy iść do ludzi i nieść im Chrystusa. Na codzienny trud, niesienia ewangelicznych prawd w nasze świeckie życie Ksiądz Biskup udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.

Dalszy ciąg spotkania miał miejsce w świetlicy OSP Bysław, gdzie Księdza Biskupa i przybyłych gości powitała prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Janina Kłosowska. Z głębokim zamyśleniem obejrzeliśmy programem słowno-muzycznym poświęcony 80. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Piotra Sosnowskiego, męczennika II wojny światowej, tutejszego proboszcza, przygotowany przez uczniów miejscowej szkoły.

Następnie wysłuchaliśmy dwóch wykładów. Pierwszy wygłosił ks. Jarosław Skwierawski, wykładowcy katolickiej nauki społecznej w WSD w Pelplinie: ,Akcja Katolicka wczoraj i dziś. Nowe wyzwania”. Drugi wykład pt. ,,Pomoc dająca nadzieję” wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista z zakresu teologii fundamentalnej, dyrektor polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

Podsumowania dokonał ks. kanonik Andrzej Szopiński, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, wskazując podobnie jak Ksiądz Biskup, że w naszym życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, w naszej codzienność  powinniśmy  być  wiernymi świadkami Ewangelii – głosić  Ją  naszym życiem.

Spotkanie zakończyliśmy poczęstunkiem przygotowanym przez gospodarzy. Rozmowy przy stole przedłużały się, bowiem przez ponad dwadzieścia lat większość z nas zdążyła nawiązać liczne znajomości, nawet przyjaźnie.

j.k.