XX LAT Akcji Katolickiej w naszej diecezji

XX LAT Akcji Katolickiej w naszej diecezji

,,Trwać – iść – radować się‘’ to hasło dwudziestych Dni Społecznych Akcji Katolickiej naszej diecezji, które rozpoczęły się 22 października br. Mszą świętą pod przewodnictwem ks. biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny  w Pelplinie. „Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej”. To myśl przewodnia homilii wygłoszonej przez Księdza Biskupa. Wierzyć, że patron dnia św. Jan Paweł II pomoże nam realizować powierzoną misję – twórczego zaangażowania na każdym poziomie życia osobistego i społecznego – to zadanie, potrzeba i konieczność.

Pamiętaliśmy też o ks. biskupie Jania Bernardzie Szladze (który powołał do istnienia Akcję Katolicką w naszej diecezji) modląc się w Jego intencji i składając kwiaty na grobie.

Po Mszy świętej wysłuchaliśmy wykładu ks. biskupa Wiesława Śmigla, który wskazał na zadania stojące przed Akcją Katolicką. Wciąż aktualna jest obrona życia, przeciwstawianie się laicyzacji i obojętności religijnej, modlitwa o powołania do pracy w Kościele, angażowanie się w życie społeczne i polityczne na wszystkich szczeblach, do sejmu włącznie.

Prezes DIAK syntetycznie przedstawiła dorobek dwudziestolecia, a ks. Andrzej Szopiński asystent diecezjalny i współorganizator spotkania podsumował naszą działalność.

Był też czas na radość przy muzyce, kawie i okolicznościowym torcie, na wspólne zdjęcia i szczere koleżeńskie rozmowy. Dużą radość sprawił nam swoim przybyciem ks. Antoni Bączkowski pierwszy asystent DIAK

Nasz oddział reprezentowało 11 osób. Był z nami nasz ksiądz proboszcz.

W sobotę 29 października obchodzić będziemy XX-lecie działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii. Zapraszamy wszystkich na Mszę świętą o godz. 11.00. Będzie jej przewodniczył ks. Andrzej Szopiński.

J.K.