XVIII Marsz dla Życia

XVIII Marsz dla Życia

25 marca, w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie rozpoczął się w naszej parafii XVIII Marsz dla Życia, którego głównym organizatorem od jego  początku jest nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Hasłem marszu są ciągle aktualne słowa z Ewangelii św. Mateusza: ,,Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Współorganizatorem marszu był zakon Rycerzy Kolumba. Patronat  honorowy nad Marszem objął Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna, który skierował do uczestników list odczytany na rozpoczęcie Marszu przez ks. proboszcza Janusza Chyłę. Wydarzenie zostało objęte także patronatem mediów oraz stowarzyszeń katolickich i chroniących ludzkie życie.

Pan dr Tadeusz Wasilewski, ginekolog-położnik z Białegostoku, wygłosił poruszające świadectwo swojego nawrócenia. Był on członkiem pierwszego w Polsce zespołu medycznego zajmującego się pozaustrojowym zapłodnieniem in vitro. Przeżywszy głęboką wewnętrzną przemianę, ze względów etycznych i medycznych zaprzestał tego procederu i zajął się leczeniem niepłodności poprzedzonym gruntownym rozpoznaniem jego przyczyn. Podjęte leczenie w wielu  przypadkach przywraca małżonkom zdrowie i pozwala począć i urodzić kolejne dzieci.

Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modliliśmy się przepraszając za grzechy przeciwko życiu. Wielu uczestników nabożeństwa podjęło duchową adopcję dziecka poczętego. Po nabożeństwie w modlitewnym marszu przeszliśmy ulicami miasta – przechodząc obok otwartego w ubiegłym roku okna życia. W marszu uczestniczyło ponad 280 osób. Szło z nami wielu kapłanów. Widać było wiele radosnych dzieci. Na nasz marsz przybywają również siostry zakonne oraz goście nawet z odległych miejscowości. Obsługę  medialna prowadziło diecezjalne Radio Głos.

O godzinie 18.00 w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny uczestniczyliśmy we Mszy świętej odpustowej. Zgodnie z zapowiedzią, po zakończonej Mszy świętej w podziemiach kościoła Pan Doktor wykładem pt.  ,,Zarodek jest moim najmniejszym pacjentem” kontynuował swoje wystąpienie, koncentrując się głównie na opisaniu przyczyn niepłodności mężczyzny i kobiety. Przedstawił również alternatywne wobec in vitro, a zarazem etyczne drogi zaradzenia niepłodności. Zaznaczył, że jedną z przyczyn promocji in vitro jest czynnik ekonomiczny i profity, które czerpią lekarze z tego procederu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Doktorowi, że mimo licznych obowiązków i dalekiej drogi zechciał do nas przyjechać.
j.k.