XVII MARSZ DLA ŻYCIA

XVII MARSZ DLA ŻYCIA

Popołudnie uroczystości Zwiastowania Pańskiego powitało uczestników marszu słońcem i ciepłem. W kościele Matki Bożej Królowej Polski o godzinie 16.00 zgromadzili się wierni z Chojnic i okolic, aby wraz ze swoim Biskupem i kapłanami uczestniczyć w Marszu dla Życia.

Marsz już po raz XVII zorganizowała Akcja Katolicka, którą kieruje Janina Kłosowska. W tym roku wsparcia w organizacji udzielili Rycerze Kolumba.

Zebranych powitał ks. proboszcz Janusz Chyła oraz pani Janina Kłosowska. Szczególnie gorąco powitała ks. bpa diecezjalnego dra Ryszarda Kasynę oraz prelegentkę dr n. med. Aleksandrę Kicińską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pani Doktor w świadectwie wprowadzającym mówiła o swojej rodzinie, pracy zawodowej oraz doświadczeniach związanych z obroną ludzkiego życia. Na zakończenie zaprosiła na wykład po Marszu.

Kolejnym punktem było nabożeństwo przebłagalne za grzechy aborcji i in vitro przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, które poprowadził ks. Andrzej Myszak. Po błogosławieństwie miała miejsce duchowa adopcja dziecka poczętego. Poprowadził ją ks. bp dr Ryszard Kasyna. Znaczna ilość obecnych przystąpiła do duchowej adopcji. Na zakończenie Biskup podziękował za podjęcie przez tak liczną grupę osób tego zadania.

Przed kościołem ustawili się uczestnicy marszu na czele z Biskupem Diecezjalnym w liczbie około 450 osób. Przeszli ulicami Obrońców Chojnic, Młodzieżową, Jana Kilińskiego, Wysoką, Ogrodową, Mickiewicza, Młyńską przez Stary Rynek do kościoła Zwiastowania NMP. Na ulicy Ogrodowej 18. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia Okna Życia, a do jego odsłonięcia zaprosił ks. Grzegorza Weisa dyrektora Caritas Diecezji Pelplińskiej i s. Mironę Turzyńską, przełożoną prowincjalną Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej z Orlika.

Szczytowym punktem była Najświętsza Ofiara sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Tytuł kościoła ma szczególny wymiar i niezwykłą moc, która tkwi we Wcieleniu Słowa Bożego. Życie poczęte jest szczególnym darem i o tym nam mówi przeżywana tego dnia uroczystość.

We wprowadzeniu do Mszy świętej Biskup podziękował zgromadzonym za udział w nabożeństwie, za liczną grupę przystępujących do duchowej adopcji dziecka poczętego. Szczególne podziękowanie skierował do tych wszystkich, którzy przyczynili się do otwarcia trzeciego w naszej diecezji Okna Życia.

Homilia koncentrowała się wokół tajemnicy zwiastowania i Wcielenia Drugiej Osoby Boskiej. Maryję ukazał jako osobę idącą pod prąd różnym ludzkim kalkulacjom, dlatego iż słuchała Boga, żyła Bogiem. Przez swoje fiat oddała się na służbę Bogu. Ponadto potrafiła służyć bliźniemu. Dała temu wyraz idąc z pomocą do swojej krewnej Elżbiety, aby jej pomagać, gdy ta była w stanie błogosławionym. Każdy człowiek za wzorem Maryi ma wypełniać przykazania, szczególnie te, które dotyczą życia, bo Ona była nosicielką życia.

Biskup wspomniał też o przypadającym Dniu Świętości Życia, który w 1995 roku ustanowił św. Jan Paweł II. Podkreślił też, że łatwo jest stworzyć grupę służącą egoizmowi jednostki czy danej grupy. Trudno jest natomiast stworzyć coś co służy Bogu, Kościołowi i człowiekowi. Na zakończenie Ksiądz Biskup powiedział, że Maryja była pełna Boga i stała się dla każdego z nas błogosławioną, by przez jej wstawiennictwo, każdy z nas był pomocą dla człowieka w służbie Boga.

Ks. dr Janusz Chyła na zakończenie liturgii podziękował Biskupowi za udział w tegorocznym marszu i za poświęcenie Okna Życia oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Marszu dla Życia.

Po Mszy św. w auli LO im. Filomatów Chojnickich odbył się wykład dr Aleksandry Kicińskiej. Podczas wykładu w sposób prosty i zrozumiały słuchacze mogli się dowiedzieć, co to są metody in vitro i in vivo. Na czym polegają procedury in vitro i dlaczego chrześcijanin ani żaden człowiek nie powinien ich akceptować, jakie niosą z sobą zagrożenia. Następnie została przedstawiona metoda leczenia niepłodności zwana NaProTechnology, której twórcą jest prof. Thomas Hilgers. Zostały przedstawione również statystyki skuteczności stosowania tych metod, które są porażające dla in vitro. Po wykładzie na zaproszenie ks. dziekana Jacka Dawidowskiego, wszyscy mogliśmy skorzystać z poczęstunku i kontynuować poruszone tematy w indywidualnych rozmowach.

Liczny udział Chojniczan w tych wydarzeniach świadczy o odpowiedzialności za życie ludzkie i zainteresowaniu tematyką związaną z naturalnymi metodami poczęcia.

Andrzej Ortmann