XVII Dni Społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej

W sobotę, 25 października przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli w inauguracji XVII Dni Społecznych Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej, która odbyła się w Konarzynach. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. św. Pawła i Piotra pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny.

Nadzwyczajność w zwyczajności, czyli świętość, to słowa, które skupiły zebranych wokół osoby i świadectwa życia Sługi Bożego, biskupa chełmińskiego Konstantyna Dominika (1870-1942).

Obecny biskup Ryszard Kasyna w głoszonej homilii odniósł się do Ewangelii dnia o drzewie figowym: Mamy czas do wydania dobrego owocu. Figa jest zwiastunem wiosny, odrodzenia i nadziei. Bóg jest cierpliwy i czeka. Akcja Katolicka w naszej diecezji wchodzi w wiek dojrzały, ponieważ mija 18 lat jej istnienia .Członkowie winni wykazać gotowość do podjęcia zadań we wspólnocie. Święty Jan Paweł II mówił: świeccy w Kościele niech sięgają po świętość. Nie można być trochę wierzący, a trochę niewierzący. Musimy budować mosty na fundamencie Prawdy.

W Domu Kultury odbyło się sympozjum poświęcone Biskupowi Dominikowi, którego proces beatyfikacyjny toczy się 50 lat. Dynamikę badań i jego życie drogą „nadzwyczajną w zwyczajności, czyli świętość” przedstawił postulator kandydata na ołtarze, ks. dr Piotr Tisler z Rzymu.

Sylwetkę Sługi Bożego, jego cnoty, oddanie się bezgraniczne woli Bożej, zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem, to jedna z odsłon, które ukazał zebranym ks. dr Krzysztof Koch z Pelplina.

Na przestrzeni lat 2000-2009 w kult biskupa Konstantyna Dominika angażowało się Towarzystwo Kaszubsko – Pomorskie, organizując Nowennę ku czci Sługi Bożego na Kaszubach.

Spotkanie w Konarzynach zakończyło się programem słowno-muzycznym, wykonanym przez dzieci i młodzież miejscowego Zespołu Szkół.

Niech przykład nadzwyczajności w zwyczajności, czyli świętość kandydata na ołtarze pobudza nas do kierowania się drogą, którą ukazał nam biskup Konstanty Dominik.