XIV Dzień Papieski

12 października br. w całym kraju po raz czternasty obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie.” Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana do życia w 2000 roku. Upamiętnia pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie i wspieranie określonych przedsięwzięć, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. W tym roku wsparciem objęto 2500 osób z gimnazjów, szkół średnich i szkół wyższych W dniu dzisiejszym przeprowadzono zbiórki publiczne w parafiach oraz pozyskiwano środki finansowe sms-ami „POMOC”.

Eucharystia o godz. 7.30 sprawowana była w intencji Papieża Franciszka i emerytowanego Ojca Świętego Benedykta XVI. Na początku Mszy Świętej ks Robert Ratkowski powiedział: Święty J.P.II patronuje nam w dniu dzisiejszym. Wspierajmy to Dzieło modlitwą i hojnym gestem. Cieszmy się prawdą o Chrystusowym Zwycięstwie. Otwiera ona przed nami perspektywę wieczności i daję nową jakość. Chcemy wspierać uzdolnione dzieci i młodzież potrzebującą pomocy. Zaczerpnijmy więc ze źródła łaski, wypływającego dla nas ze Stołu Słowa Bożego i Eucharystii.

Wesprzyjmy zatem to Dzieło modlitwą i ofiarą.

AM