XIII Dzień Papieski – 13 październik 2013r.

W niedzielę 13 października pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu” obchodziliśmy w Polsce XIII już Dzień Papieski. W tym roku był on wyjątkowy, gdyż rozpoczynał bezpośrednie przygotowania do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, którą Ojciec Święty Franciszek wraz z Kolegium Kardynałów wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 r. Jak każdy Dzień Papieski wywołał fale dobrych, wzruszających wspomnień ,,o Człowieku, który zawsze zadziwiał i ciągle zadziwia świat”.

W naszej parafii obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się od Mszy św. o godz. 7.30 w intencji Ojca św. Franciszka pod przewodnictwem Proboszcza Ks. Prałata Adama Matuszewskiego. Homilię wygłosił ks. Marcin Brząkała. Uroczystą oprawę przygotował parafialny chór „Consono” i członkowie Akcji Katolickiej.

Przed kościołem cały dzień członkowie ruchów i wspólnot działających przy naszej parafii zbierali ofiary do puszek na papieskie dzieło – stypendia dla ubogich, a zdolnych dzieci.

O godz. 15.00 odmówiliśmy różaniec fatimski obchodząc w procesji z figura Matki Bożej Fatimskiej wokół naszego kościoła.

W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem Ks. Proboszcz dokonał aktu zawierzenia naszej Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ks. Proboszcz zauważył, nieprzypadkowość zdarzeń – XIII Dzień Papieski przypadający 13 października (data ostatniego objawienia fatimskiego) i papieskie zawierzenie świata.

Nabożeństwo fatimskie zakończyło się uroczystym błogosławieństwem.

[nggallery id=110]