„Wszyscy jesteśmy Księdza Bosko!”

19 i 20 września przedstawiciele naszego Oratorium św. Jana Bosko uczestniczyli w IX Zlocie MGS Młodzieży i Rodzin Salezjańskich w Szczecinie, który rozpoczął obchody 200-lecia urodzin swego patrona.

Było to spotkanie wspólnot, które kontynuują dzieło ewangelizacji dzieci i młodzieży zapoczątkowane we Włoszech w XIX wieku. Na zlocie obecny był również Generał Zgromadzenia Salezjańskiego Ks. Ángel Fernández Artime, który jest dziesiątym następcą Księdza Bosko. Wszyscy uczestnicy tańcem i śpiewem okazywali radość z możliwości spotkania się w wielkiej rodzinie salezjańskiej razem z jej pasterzem.

Zjazd miał charakter modlitewny, formacyjny i kulturalny. Salezjańska grupa cyrkowa przygotowała widowiskową etiudę „O stworzeniu świata”, odbył się festiwal młodych talentów, a także koncert Pawła Chustaka z zespołem.

W ramach formacji uczestniczyliśmy w debacie członków ruchów salezjańskich na temat obecności Księdza Bosko wśród biednych, podczas której poruszono sprawę ubóstwa materialnego i duchowego wśród młodych ludzi, którymi opiekują się salezjanie na całym świecie. Po debacie odbyła się Eucharystia w języku polskim i włoskim, której przewodniczył Generał Zakonu Salezjanów.

Następnie miały miejsce spotkania warsztatowe w małych grupach, gdzie zastanawialiśmy się nad możliwościami szerzenia metody wychowawczej Księdza Bosko w ramach pracy z dziećmi i młodzieżą w takich formach jak m.in. Oratorium.

Po nabożeństwie przed relikwiami św. Jana Bosko, Ojciec generalny dokonał poświęcenia obrazu z wizerunkiem świętego, który przez najbliższy rok będzie peregrynował po wszystkich wspólnotach, szkołach i organizacjach salezjańskich Inspektorii pilskiej.

Na zakończenie zlotu o północy rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, w czasie której Przemysław Singer i Adriana Knopek przystąpili do kandydatury do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, która rozpoczyna dwuletni okres formacji (aspirantury) i działalności na rzecz dzieci i młodzieży w duchu św. Jana Bosko.

Umocnieni nauczaniem Księdza Bosko chcemy „wytrwać aż do zachodu słońca”.

Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!