Wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza

29 maja podczas Eucharystii o godz. 12.00 odbyło się liturgiczne wprowadzenie w urząd proboszcza naszej parafii ks. dr. Janusza Chyły. Obrzędowi przewodniczył ks. Jacek Dawidowski, dziekan dekanatu chojnickiego. Na początku ks. Janusz Chyła powitał parafian oraz przybyłych kapłanów, którzy obecnością i modlitwą wspomagali Go w podjęciu obowiązków głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów, uświęcania i pasterzowania wiernym naszej parafii. Podziękował ks. prałatowi Aleksandrowi Kłosowi za zbudowanie świątyni parafialnej. Wyraził także wdzięczność chorym i cierpiącym za ich modlitwy. Przybyły z Pelplina ks. prof. Anastazy Nadolny powierzył w Eucharystii Bogu nowo mianowanego proboszcza, prosząc o błogosławieństwo i potrzebne dla niego i parafii łaski. Homilię wygłosił ks. kan. Zenon Myszk, proboszcz parafii św. Jakuba Ap. w Łebie. Wyjaśnił znaczenie słowa ”wprowadzenie” w kontekście przeżywanej uroczystości. Wskazał, że wzorem dla proboszcza powinien być Dobry Pasterz, który idzie na przedzie owczarni. Następnie ks. dziekan Jacek Dawidowski powierzył Bogu nowo mianowanego proboszcza. Odczytał dekret biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny mianującego ks. Janusza Chyłę proboszczem naszej parafii. Proboszcz wraz z wiernymi wyznał wiarę, a następnie złożył przysięgę wierności Bogu i Kościołowi oraz obowiązkom wynikającym z zadań proboszczowskich. Na koniec Eucharystii ks. Janusz został przywitany i zapewniony o modlitwie przez dzieci i przedstawicieli Rady Parafialnej oraz wspólnot działających w parafii. Procesyjnym wyjściem prezbiterów zakończyła się uroczystość instalacji nowo mianowanego proboszcza.

Zofia Bacławska