WIZYTA MISJONARZA

WIZYTA MISJONARZA

Dnia 24 września gościliśmy w naszej parafii o. Luca Bovio, który pochodzi z Mediolanu, a w Polsce pełni funkcję Krajowego Sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej. Aktualny rok duszpasterski „Idźcie i głoście” wypełniony jest wieloma treściami i symbolami, ponieważ Kościół jest misją, de facto nie może robić nic innego, jak głosić Dobrą Nowinę. Dlatego o. Bovio podczas niedzielnych homilii zwrócił naszą uwagę na misyjność Kościoła, która jest jego prawdziwym fundamentem.

Spotkanie z o. Luca Bovio wpisuje się i wprowadza w ten szczególny czas duchowego i materialnego wsparcia misji, jakim jest Tydzień Misyjny obchodzony w Kościele w przed ostatnią niedzielę października. To na tym fundamencie pozostawionym przez naszego gościa pragniemy budować nasze misyjne zaangażowanie i przez kolejne dni Tygodnia Misyjnego zatrzymać się nad inicjatywami Papieskich Dzieł Misyjnych.

Papież Franciszek wzywa nas do „rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji”, do misji „pełnej zapału i dynamizmu, naznaczonej ewangeliczną radością”.

Naszą animacja misyjna rozpoczyna się we wszystkich środowiskach: w domu rodzinnym, szkole i we wspólnocie parafialnej.

dk. Andrzej Patrzykąt