Wielkopostny Dzień Skupienia Akcji Katolockiej

W dniu 30 marca w gmachu Collegium Marianum w Pelplinie odbył się wielkopostny dzień skupienia Akcji Katolickiej. Naszą parafię reprezentowało 5 osób. Stosowną konferencję opartą na książce papieża Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu” wygłosił Ks. Prałat Ireneusz Smagliński. Fascynująco prześledził trzy miejsca męki Pana Jezusa: Ostatnią Wieczerzę; Ogród Oliwny i Sąd Piłata. Następnie, w kaplicy seminaryjnej p.w. Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i Męczenników Diecezji Pelplińskiej, Mszę św. celebrowali Ks. Prałat Ireneusz Smagliński – dyr. Radia Głos i Ks. Kanonik Andrzej Szopiński diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej. Po Mszy św. odbyło się posiedzenie Zarządu Diecezjalnego AK. Prezesi wystosowali do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji protest domagając się dla Katolickiej Telewizji TRWAM miejsca na tzw. multipleksie.