Wielki Tydzień

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień, to czas szczególny. Niby co roku taki sam, a przez dwa tysiące lat zawsze inny. To czas modlitwy, zadumy, rachunku sumienia, żalu za grzechy, przeproszenia, zadośćuczynienia, uklęknięcia i zanurzenia się w Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz w Jego zmartwychwstaniu.

Świętowanie tych wydarzeń rozpoczęliśmy w Niedzielę Palmową liturgicznym wspomnieniem triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy – poświęceniem palm, procesją z palmami i Ewangelią Męki Pańskiej w relacji ewangelisty św. Marka.

W  czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej, będąca wspomnieniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii sakramentu kapłaństwa wraz z Chrystusowym przykazaniem braterskiej miłości  rozpoczęło się Święte Triduum Paschalne.

Uroczystą Mszę świętą odprawiali wszyscy kapłani posługujący w naszej wspólnocie. Parafianie i wspólnoty działające przy parafii dziękowały Panu Bogu, a potem kapłanom za wspaniały dar chrystusowego kapłaństwa, tak  bardzo nam potrzebny. Obmycie nóg dwunastu mężczyznom było wspomnieniem obmycia nóg Apostołom we Wieczerniku. Umilkły dzwony, Chrystusowe Ciało w procesji przeniesiono do ciemnicy symbolizującej ogród oliwny i uwięzienie Jezusa i rozpoczęła się adoracja. Msza święta jednak się nie zakończyła.

Kontynuacją była liturgia Wielkiego  Piąteku. Upamiętniła ona tajemnicę naszego zbawienia – śmierć Chrystusa. Odśpiewano Mękę Pańska według św. Jana. Adoracja  i ucałowanie Krzyża były  aktami żalu i miłości. Po skończonej liturgii Męki Pańskiej Najświętszy sakrament przeniesiono do grobu w małym kościele i wystawiono do adoracji.

Wieczorem z naszej parafii do Bazyliki wyruszyła ulicami naszego miasta Droga Krzyżowa.

Przez całą noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę trwała adoracja. Kapłani święcili pokarmy na wielkanocny stół. O 21.00 rozpoczęła się Wigilia Paschalna, która składa się z czterech części – poświęcenie ognia, liturgia Słowa odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i liturgia eucharystyczna. Świętowaliśmy podczas niej Zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia zakończyła się procesją rezurekcyjną  i odśpiewaniem uroczystego Tedeum. Bardziej wytrwali kontynuowali modlitwę uwielbienia. Jak co roku uczestniczyło w Trduum Paschalnym bardzo wielu parafian.

j.k.