Wieczysta profesja siostry Joanny

Wieczysta profesja siostry Joanny

W niedzielę 15 lipca 2018 r. w Gnieźnie nasza parafianka s. M. Joanna Jażdżewska SAC złożyła wieczystą profesję w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego powszechnie znanego jako pallotynki.

Powołanie s. Joanny kształtowało się  we wspólnocie Wieczernik prowadzonej przez siostry pallotynki w Chojnicach. Siostra Joanna rozpoczęła formację wieczernikową w 1999 r. Przechodząc kolejno przez formację ludzką przebiegającą pod hasłem „Ad infinitam Dei gloriam!” (AIDG) – Dla nieskończonej chwały Bożej”, duchową „Ad destruendum peccatum! (ADP) – „Dla zniszczenia grzechu” oraz apostolską „Ad salvandas animas!” (ASA) – „Dla zbawienia dusz”, odkryła swoje miejsce w Kościele. W 2008 r. wstąpiła do zgromadzenia, aby w minioną niedzielę na zawsze ofiarować swe życie Bogu i żyć zgodnie z charyzmatem wyznaczonym przez założyciela wspólnoty pallotyńskiej św. Wincentego Pallotiego.

Uroczystości przewodniczył ks. bp pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski. Obecni byli także ks. prałat senior Aleksander Kłos oraz obecny proboszcz ks. Janusz Chyła, a także ks. Andrzej Zienkiewicz, proboszcz parafii Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu, gdzie aktualnie pracuje s. Joanna. Wśród licznie zebranych pallotynek, obecne były siostry odpowiedzialne za formację siostry Joanny w zgromadzeniu, w tym Przełożona Prowincjalna s. M. Iwona Nadziejko. Nie zabrakło też rodziny i przyjaciół siostry Joanny, którzy towarzyszyli jej w tym wyjątkowym dniu.

Magdalena Grala