Wieczornica pieśni patriotycznej

Wieczornica pieśni patriotycznej

W czwartek 16 listopada już piąty raz mieliśmy okazję uczestniczyć w wieczornicy pieśni patriotycznej i religijnej przygotowanym  przez chór CONSONO i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Podobnie jak w poprzednich latach przewędrowaliśmy z pieśnią i słowem przez historię. Tym razem  od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez czas zaborów, Legiony Dąbrowskiego, przegrane powstania, czas emigracji, prześladowania, zsyłki, odzyskanie niepodległości, aż do czasów drugiej wojny światowej. Wyjątkową lekcję historii przeplataliśmy pięknymi pieśniami, przesiąkniętymi wiarą, patriotyzmem, krwią powstańczą, bólem przegranej, nadzieją na odzyskanie niepodległości, umiłowaniem wolności.

Gorąca modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia, Apel Jasnogórski i błogosławieństwo na troskę o kształt naszej Ojczyzny zakończyły wieczorną zadumę.

Jako Naród, który szczyci się ukochaniem Boga, Matki Najświętszej ziemskiej Ojczyzny mamy także zadania do spełnienie. Takie wieczory jak ten, pomagają nam w głębszym uświadomieniu sobie daru wolności i potrzeby jej pielęgnowania.

j.k.