Weekend skupienia 2017

Weekend skupienia 2017

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału w bezpłatnym weekendowym skupieniu „Żyć Słowem Bożym” w dniach 1 – 3 grudnia 2017 r, które ma służyć pomocą w rozeznaniu drogi życiowej. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego. Seminarium przyjmuje zgłoszenia drogą mailową: seminarium@diecezja-pelplin.pl, lub telefonicznie: 58 536 17 62.

Weekend skupienia 2017 (pobierz)