UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Tradycyjnie 1 listopada odbyła się procesja na cmentarzu komunalnym, podczas której przemierzaliśmy alejki nekropolii, w wielkim zadumaniu modlitewnym, śpiewając wezwania z litanii do wszystkich świętych. W czasie każdej z pięciu stacji modliliśmy się za zmarłych kapłanów, rodziców i przodków, krewnych i dobrodziejów, za poległych, ofiary wojen, terroryzmu i nienawiści oraz za wszystkich zmarłych. Po zakończonej procesji zostało także pobłogosławione, przez Ks. Proboszcza Adama Matuszewskiego, nowo powstałe kolumbarium, a więc miejsce, w którym będą spoczywać urny z prochami zmarłych.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.