UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

DZIEŃ WSPOMNIENIA WSZYSTKICH ZMARŁYCH

Zgodnie z tradycją udaliśmy się na cmentarz aby w modlitewnym nastroju nawiedzić naszych bliskich zmarłych. W procesji między mogiłami swoim śpiewem powagi dodawał śpiew naszego parafialnego chóru. Poszczególne stacje przy grobach przepełnione były modlitwą za zmarłych kapłanów, naszych bliskich spoczywających na tym i innych cmentarzach. Wypraszaliśmy łaski życia wiecznego dla tragicznie zmarłych w wypadkach i katastrofach, poległych w obronie Polski. Ogarnialiśmy modlitwą także tych, których miejsce pochówku jest nieznane.

Cmentarz uświadamia nam, iż wszyscy podlegamy śmierci. Wiara w Miłosiernego Boga i fakt śmierci Jezusa Chrustusa i Jego Zmartwychwstania rozbudza nadzieję na życie wieczne wraz z wszystkimi świętymi w niebie. Ta nadzieja przenika każdą naszą modlitwę za zmarłych; WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.