Uroczystość odpustowa

3 maja, o godzinie 12.00, w rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja została odprawiona suma odpustowa z uroczystościami patriotycznymi. Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. biskup Ryszard Kasyna, który jako Biskup Diecezjalny odwiedził naszą parafię po raz pierwszy.

Obecni byli przedstawiciele Samorządu Powiatu Chojnickiego ze Starostą Powiatu – Panem Stanisławem Skają oraz Władzami Samorządu Gminy i Miasta Chojnice. Swoją obecność zaznaczyły poczty sztandarowe organizacji i formacji działających na ziemi chojnickiej.

Przedstawiciele Wspólnot Parafialnych powitali Księdza Biskupa, prosząc o przewodniczenie we Mszy Świętej i Błogosławieństwo dla zebranych w kościele, dla starszych, chorych i cierpiących łączących się w modlitwie poprzez Telewizję Petrus.

W homilii wygłoszonej przez Jego Ekscelencję, Ksiądz Biskup nawiązał do 3 maja 1791 roku, kiedy to uchwalono pierwszą w Europie Konstytucję. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów Polski, a ponowie wznowione w II Rzeczypospolitej. Hitlerowcy i władze sowieckie zdelegalizowały to święto. Od kwietnia 1990 roku Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych świąt w Polsce.

Ksiądz Biskup wspomniał wydarzenia historyczne sprzed 357 laty, które wpisują się w datę dzisiejszej uroczystości, kiedy to w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz ślubował Matce Bożej obierając Maryję Królową Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nawiązał również do współczesnych czasów. Zauważył brak patriotyzmu i zrozumienia znaczenia świąt, takich jak dzisiejsze. Burzone są takie pojęcia jak solidarność przez duże „S” wywalczone przez lata ciężkiej pracy. Nawiązując do ukrzyżowaniu Jezusa, kiedy to nie podzielono Jego wierzchniej szaty, Ksiądz Biskup podkreślił, że współcześni dzielą to, co winno zostać w całości dla dobra wspólnego. Istnieją podziały pomiędzy tymi, którzy powinni jednoczyć.

Bolesne wydarzenia w historii Polski przez 200 były przeszkodą w realizacji budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Miała być ona wyrazem wdzięczności z inicjatywy Sejmu Czteroletniego, za uchwalenie Konstytucji 3 maja. Dzisiaj nadal wśród niektórych Rodaków istnieje opinia, że to zbędna inwestycja Kościoła.

W homilii Jego Ekscelencja odwołał się do czytanej Ewangelii dzisiejszego dnia (J 19,27; J 19,25-27), w której Jezus z krzyża wskazał na Maryję, dając Ją każdemu z nas jako Matkę.

Starosta Powiatu Chojnickiego, w imieniu władz, podziękował Księdzu Biskupowi Ryszardowi Kasynie za sprawowaną Mszę Świętą. Proboszcz, ksiądz prałat Adam Matuszewski wdzięczny za przewodniczenie odpustowej Eucharystii, w imieniu własnym i wszystkich zebranych uczestniczących w świętowaniu uroczystości odpustowej pożegnał Jego Ekscelencję.

Po Mszy Świętej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, Ksiądz Biskup odmówił Litanię Loretańską i odnowił Śluby Jasnogórskie, zawierzając wszystkich Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski.

Alicja Miernik[nggallery id=78]