UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

Tymi słowami pieśni rozpoczęła się uroczysta Msza Święta z udziałem dzieci, które po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii przyjmując Komunię Świętą.
Uroczystości przewodniczył ks. Sławomir Kulczyk, który w homilii wskazał na wielki Dar jaki otrzymujemy od samego Jezusa Chrystusa, który przychodzi do ludzkich serc chcąc oddać się nam cały. „Drogie dzieci, teraz jesteście wielkimi mocarzami – pomimo, iż jeszcze jesteście mali – macie już wielkie serca, gdyż Chrystus w nich mieszka”. Celebrans zachęcił dzieci aby często przystępowały do Sakramentu Pokuty i Pojednania, „nie pozwalając na zabrudzenie swoich serc poprzez trwanie w grzechu”. Padły też słowa skierowane bezpośrednio do rodziców; były one wyrazem wdzięczności za dar wiary i świadectwo, jakie przekazali swoim dzieciom oraz zachęta, aby nie ustawać w wierze i nie zaprzepaścić Bożych Darów.
Uroczysta Msza Święta zakończyła się podziękowaniami dzieci i rodziców. Słowa uznania padły przede wszystkim na ręce Pani Katechetki, która z ogromnym zaangażowaniem, przygotowywała dzieci do tego wyjątkowego dnia. Dzieci wraz z rodzicami podziękowali także Panu Organiście i całej służbie liturgicznej z Księdzem na czele.
Ksiądz Sławomir na dalsze świętowanie w gronie zaproszonych gości udzielił uroczystego Błogosławieństwa.