Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego jest świętem Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz, wyjątkowo w tym roku, wspomnieniem Św. Cecylii. Na Mszy św. o godz. 7.30 , którą sprawował Asystent Parafialnego Oddziału A.K. ksiądz Adam Matuszewski, dziękowaliśmy Bogu „za posługę i zaangażowanie członków Stowarzyszeń i śpiewaków chóru Consono, przyczyniających się do rozkrzewiania Królestwa Bożego, które już tu jest a Jego pełnia będzie w spotkaniu w Chwale Nieba”.

W homilii ks. Proboszcz nawiązał do działania Boga w historii zbawienia na podstawie Biblii.

W 1 Księdze Samuela (1 Sm,15) Izraelici znudzili się swoją wolnością, wymuszając na Samuelu, aby ustanowił nad Nimi króla. W Ewangelii wg św. Jana ( J.13) Piłat był pierwszym człowiekiem, który ujrzał w Jezusie króla .”I rzekł do Żydów – Oto król wasz. Wtedy wydał Go na ukrzyżowanie”. Żydzi odrzucili Jezusa jako Króla – „Poza Cezarem nie mamy króla” Człowiek w całej historii ludzkości odrzuca Boga, ucieka od wolności. Przez krew Chrystusowego krzyża odzyskujemy wolność. Siła Królestwa Chrystusa to miłość. Jego Królestwo nie uciska nas, ale wyzwala. Św. Paweł ( Ga.4,13 ) pisze: ”miłością ożywieni służcie sobie nawzajem” .Często popełniamy błąd, bo uciekamy od wolności, rezygnujemy z niej, dajemy się zniewolić przez rządze, chore ambicje. Boże nakazy i moralność nigdy się nie zmienia. Przyjmując Prawo Boże będziemy wolni wewnętrznie. Wybór należy do nas. Wszystko czyńmy na Chwałę Bożą.

Na koniec Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego oraz Akt Zawierzenia Chrystusowi Królowi Wszechświata. Zachęceni do naśladowania Naszego Króla przez gesty miłości i miłosierdzia, umocnieni Ciałem i Krwią Chrystusa ,prosimy tak jak Dobry Łotr „Jezu, wspomnij na nas, gdy przyjdziesz do swego Królestwa, a my będziemy czuli się pokonani”. Niech Pan Króluje pełen majestatu.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE.

A.M.