UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

W Polsce i na świecie mamy do czynienia z nieprawdopodobnym atakiem na wartości chrześcijańskie. Implikuje to konieczność zaangażowania się świeckich głębiej w życie Kościoła. Trzeba obudzić ,,śpiącego olbrzyma’’ czyli tych katolików, którzy jeszcze uważają, że zło samo przeminie, lub ktoś za nich posprząta Ojczysty Dom.

Trzeba dać odpór wszelkiemu złu, które nas trawi-pornografii, korupcji, pseudomedycznym eksperymentom, deprawacji młodzieży i dzieci itd..

W 1993 roku podczas wizyty ,,ad limina Apostolorum’’ Jan Paweł II powiedział ,, Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie’’.

Dzisiejsza niedziela, uroczystość Chrystusa Króla jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 22 listopada chórzyści czcili swoją patronkę św. Cecylię. Dlatego dziś wspólnie się modliliśmy.

Dzisiejsza poranna, uroczysta Msza święta była naszym podziękowaniem za łaski, które codziennie niezasłużenie otrzymujemy i prośbą o nowe siły, o lepsze jutro dla nas, naszych rodzin, naszych kapłanów i dla naszej Ojczyzny.