Uroczystość 30-lecia utworzenia parafii Matki Bożej Królowej Polski

1 października 2013 roku nasza parafia obchodziła 30 – lecie jej utworzenia. O godzinie 17.00 w kościele zgromadzili się wierni ,zaproszeni kapłani z dekanatu chojnickiego, z dziekanem – księdzem Jackiem Dawidowskim. Celebrował Mszę Świętą ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Uroczystość relacjonował dla Radia Głos w Pelplinie dyrektor rozgłośni katolickiej, ks. prałat Ireneusz Smagliński. Przedstawiciel naszej parafii powitał księdza biskupa, przypominając o tym jak z radością i entuzjazmem 17 tysięczna społeczność ”naszych” osiedli przyjęła przed 30 laty decyzję o budowie nowego kościoła. Spośród niej wielu mieszkańców zaangażowało się czynnie w budowę oraz w inne formy pomocy.

Ksiądz proboszcz Adam Matuszewski podkreślił, że decyzję o utworzeniu parafii wydał w 1983 roku ksiądz biskup chełmiński śp. Marian Przykucki. Była ona poprzedzona wieloletnimi staraniami i dużym wysiłkiem ,a nawet cierpieniem z powodu prześladowań przez ówczesne władze komunistyczne. Trud księdza Aleksandra Kłosa i zmagania wielu ludzi dobrej woli, którzy współpracowali z proboszczem , dały piękny owoc, czyli powstanie parafii MBKP i zaangażowanie w życie religijne nowo powstałej Wspólnoty. Obok 30-tej rocznicy utworzenia parafii, 8 października przypada 18 rocznica poświęcenia tutejszej świątyni. Ksiądz Adam Matuszewski życzył wszystkim, aby wiara budowała się nie tylko w Roku Wiary, ale i później.

W homilii księdza Biskupa usłyszeliśmy „gromadzi nas dzisiaj w tej pięknej świątyni pragnienie, aby wzrok naszej duszy skierować do Matki, patronki naszej parafii. Wezwanie MBKP przypo- mina ,że każdy z nas jest Jej dzieckiem. To w cieniu Jej królewskiej szaty chronimy się pośród rożnych nawałnic i burz naszego pielgrzymowania. Chojnice i okolice dzięki tej świątyni ,na wzór morskiej latarni witają wjeżdżających do miasta.” Ad majorem Dei gloriam- na większą chwałę Boga” ,dziękujmy Panu Bogu za to wszystko, co było nam dane w ramach budowania tej świątyni i sprawowania Eucharystii. To tutaj Jezus jest z nami aż do skończenia świata. Kościół od pierwszych wieków przyjmuje przykład Jezusa Chrystusa i Jego interpretacje. Jednak na drodze miłości człowiek się gubi. Dla umocnienia Wszystkich Narodów Bóg dał nam Ducha Świętego. ,mówiąc ”Idźcie i głoście Ewangelię „.Jezus nie zostawia nas samych, był z nami przed 30 laty i jest z nami dzisiaj .Towarzyszy nam „świętych obcowanie” tych, którzy budowali ten kościół i odeszli już do Pana z innej „bożej perspektywy”. Budowanie było wyzwaniem, wspólną troską i pracą przy budowie tego kościoła. We wspólnocie człowiek ma szansę. Niech nasze domy będą oazą wspólnoty. Nie przynosimy dzisiaj daru z róży, czy berła. Przychodzimy tak jak Apostołowie do Jezusa, aby być razem, manifestować wiarę. Pragniemy od Jezusa zaczerpnąć moc dla naszych rodzin ,aby kierować się Dekalogiem.

W Kościele człowiek ma szansę ,bo on jest Dobrą i Miłosierną Matką ,która nie osądza, daje przebaczenie. Pragniemy podziękować budowniczym, projektantom, architektom ,księdzu seniorowi Aleksandrowi Kłosowi i obecnemu proboszczowi. Niech nas nie opuszcza ufność i optymizm. Na koniec homilii ksiądz Biskup wspomniał Św. Teresę ,która odbyła małą drogę świętości. Podejmujmy małe rzeczy z wielką troską i miłością. Zostańmy „bożą rodziną”, niech dojrzewa wiara silna i odpowiedzialna w Roku Wiary u stóp Królowej .Z okazji 30-lecia został wydany album pamiątkowy, którego współautorem jest ks. prałat senior Aleksander Kłos .Jeden egzemplarz otrzymał obecny ks. Biskup Ryszard Kasyna. Na koniec ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim ludziom dobrej woli za wielkie dzieło, jakim jest nasza świątynia.Za 20 lat nasza parafia będzie obchodzić Złoty Jubileusz. Będzie to rok 2033,czyli 2000 lat od śmierci Jezusa na krzyżu i 2000 lat od Jego Zmartwychwstania . Z Błogosławieństwem i umocnieniu Słowem Bożym i Eucharystią wróciliśmy radośni do naszych domów.

Więcej zdjęć na stronie Radia Głos: http://radioglos.pl/index.php/strona-gowna/wiadomoci/wiadomoci-z-regionu/4173-chojnice-parafia-matki-boej-krolowej-polski-obchodzia-30-lecie-istnienia