Szkolne Koło Caritas – już działa w naszym Gimnazjum nr 1.

Spotkanie inaugurujące działalność SK Caritas odbyło się 15 grudnia 2014 roku.

Z naszymi wolontariuszami spotkali się zaproszeni Goście:

Ks. Grzegorz Weis – Dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej,

Ks. Adam Matuszewski – Proboszcz naszej parafii Matki Bożej Królowej Polski oraz Gospodarz miejsca – nasze Panie Dyrektor: Pani Małgorzta Henszke i Pani Joanna Loll.

Każdy z zaproszonych skierował krzepiące i inspirujące słowo do Młodych, zebranych w liczbie ok. 100 osób, którzy są oddani sprawie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi…

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – przewodnie słowa naszego Patrona szkoły Jana Pawła II.

Szkolne Koło Caritas działa na terenie naszego Gimnazjum, ale we współpracy z parafią. Dlatego też władzą szkolną jest nasza Pani Dyrektor Małgorzata Henszke. Równocześnie podlegamy Proboszczowi miejsca, którym jest Ks. Adam Matuszewski.

Opiekunem SK Caritas jest S. Iwona Małachowska we współpracy z Panią Marią Wesołowską i Panią Marią Warnke. Funkcję asystenta kościelnego pełni

Ks. Robert Ratkowski.

WSZYSTKICH NAS ZAINSPIROWAŁ DRUGI CZŁOWIEK… w perspektywie słów: „Idź i ty czyń podobnie” Łk 10, 37b, które wypowiedział Pan Jezus przywołując wzór postępowania Miłosiernego Samarytanina.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z naszego spotkania.