Szkoła Animatorów Misyjnych

W dniach od 30.V – 5.VII.2014r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyła się Szkoła Animatorów Misyjnych. Wzięły w niej udział osoby duchowne i świeckie, którym bliskie sercu są misje. Z naszej parafii uczestniczyły 3 osoby.

Podczas SAM-u uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej poznali różne sposoby animacji misyjnej w parafii, grupach, szkołach oraz formy zaangażowania na rzecz misji. SAM umożliwia także pogłębienie duchowości misyjnej; jest okazją do zawierania przyjaźni i twórczych kontaktów z ludźmi zaangażowanymi dla misji. Dzieje się to podczas zajęć grup kontynentalnych.

Animatorzy wynieśli z kursu praktyczne wskazówki do pracy na zapleczu misyjnym i odpowiedzialności za Misyjne Dzieło Kościoła. Umocniła się w nich wiara i zespół misyjny.

Zofia Bacławska

-uczestniczka SAM-u.