Szkoła Animatorów Misyjnych

Zajęcia w Szkole Animatorów Misyjnych II stopnia odbywały się w dniach 27.VI do 1.VII w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Uczestniczyły w nich 42 osoby z 15 diecezji. Z Chojnic i okolic udział wzięło 6 osób. Większość uczestników to ludzie świeccy, liderzy różnych grup działających w parafiach, zaangażowani w Misyjne Dzieła Kościoła. Uczestniczyli oni w wykładach i warsztatach, które z okazji 100 lecia Papieskiej Unii Misyjnej przybliżyły dzieło skupiające osoby duchowne i zaangażowane w parafiach osoby świeckie. Słuchacze zapoznali się z sytuacją Kościoła prześladowanego w świecie. Wysłuchali świadectwa misjonarza z Chin, Peru. Usłyszeli także o staraniach Kościoła w sprawie powrotu Żywego Różańca do źródła czyli do pomocy duchowej i materialnej misjom, w duchu odpowiedzialności za cały Kościół. Bogactwo programu, Eucharystia, modlitwa, adoracja – pogłębiły zarówno naszą świadomość misyjną jak i nasze życie duchowe. Życzliwość i serdeczność wprowadzały rodzinną atmosferę. Wróciliśmy z nowym zapałem misyjnym do domów i parafii.

 

 

Zofia Bacławska