Święto Akcji Katolickiej i chóru CONSONO

Święto Akcji Katolickiej i chóru CONSONO

W niedzielę 22 listopada w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Akcja Katolicka w Polsce obchodziła swoje święto patronalne. Tegoroczne obchody są szczególne, gdyż przed 90. laty Kardynał August Hlond (obecnie Sługa Boży) z mandatu papieża Piusa XI (Ahillesa Ratti, byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce – ciekawa postać) powołał do istnienie Akcję Katolicką w naszej Ojczyźnie. Jakże podobne do obecnych były tamte czasy. Prymas w swej pierwszej publikacji o Akcji Katolickiej tak pisał: „Bój się zaczyna. Bój za Boga i Jego prawa, za Chrystusa, Jego Ewangelię i Królestwo. Bój o duszę człowieka, jego godność i szczęście. Bój o narodów kulturę, postęp i ludzkości pomyślność. Zmagają się Chrystusowi rycerze z własną słabością, płytkością i niekonsekwencja życiową. Tępią obojętność, ciemnotę ducha i obłudę. Mocują się ze złem, z upadkiem ludzkości, z przewrotnością zwodzicieli, z wrogami Krzyża, z antychrystem. A bój to niekrwawy, uczciwy, serdeczny. Toczy się poza aferami namiętności ludzkich, ziemskich sporów i niesnasek. Miłość i prawda są jego zasadą naczelną. To Akcja Katolicka”.

Od 2017 roku patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest nasz wielki święty rodak – Papież Jan Paweł II, na którego wezwanie, w 1996 roku po latach totalitaryzmu została reaktywowana Akcja Katolicka w Polsce.

22 listopada swoja patronkę, św. Cecylię czcili także członkowie istniejącego od 1981 roku naszego parafialnego chóru CONSONO.

Od wielu lat wspólnie spotykamy się na Mszy świętej i wnosimy w Nią ,,swój udział”, angażując się w oprawę liturgiczną. Uroczystej Eucharystii w intencji Chóru i Akcji Katolickiej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Janusz Chyła, asystent Akcji Katolickiej w naszej parafii. W homilii, nawiązując do Ewangelii i czytań wskazał na Boga jako Pasterza zatroskanego o swoje owce, na zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią duchową i fizyczną oraz fakt, że w wieczności będziemy sądzeni z miłości okazanej ludziom słabym, z którymi Chrystus się identyfikuje. W ludziach głodnych, spragnionych, przybyszach, nagich, chorych i więźniach możemy dostrzec Jego oblicze.

Trudności czasu pandemii sprawiły, że w tym roku nie zrealizowaliśmy wszystkich naszych planów. Ale każde okoliczności, także trudne – w ostatnim czasie bezprecedensowe akty agresji wobec ludzi wierzących – są okazją, aby jasno określić swoją przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła. Zatem dziękujemy Księdzu Asystentowi za jego wyraźną postawę, za jego słowa do nas kierowane, za formację sumień i życzliwość. Członkom Akcji Kato9lickiej i chóru CONSONO za trwanie przy Chrystusie. W słowie kończącym Mszę świętą ks. Janusz zachęcał do wstępowania do chóru, Akcji Katolickiej oraz innych ruchów i stowarzyszeń – dziękujemy i zapraszamy. Z bólem w minionym roku pożegnaliśmy kilkoro naszych wiernych członków. Niech Pan Jezus przyjmie ich do nieba – „Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie!”.

W minioną niedzielę kończy się również pierwszy rok liturgiczny, z trzyletniego programu duszpasterskiego, którego hasłem są słowa „Eucharystia daje życie”.

W tych wyjątkowych warunkach jeszcze z większą mocą i głębią powtarzajmy nasze zawołanie: „Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

j.k.