Światowy Dzień Misyjny

19 października jest dniem, w którym wierni na całym świecie angażują się poprzez modlitwę oraz konkretne czyny solidarności we wspieraniu Kościołów na terenach misyjnych.

W czasie Mszy Świętej o godzinie 9.00 dziękowaliśmy Bogu za 10 lat pracy w dzieło ewangelizacji Misyjnych Róż Różańcowych w parafii.

Ksiądz proboszcz Adam Matuszewski powitał przybyłą z Kamerunu siostrę Rafałę ze Zgromadzenia Sióstr Pallotynek, która pracuje 40 lat jako misjonarka. Dzisiejszemu dniu w Polsce towarzyszy hasło: „Z Ewangelią do narodów”. Dzielmy się tym, co mamy z potrzebującymi. Pomóżmy doświadczyć miłości Chrystusa. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby funduszu Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary.

„Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam”, to słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego, którymi rozpoczęła swoje świadectwo pracy misyjnej w Kamerunie siostra Rafała .Opowiedziała o swojej pracy, doświadczeniach.

W czytaniach Liturgii Słowa, modlitwie powszechnej oraz w procesji z darami ofiarnymi zaangażowali się członkowie Róż Misyjnych ubrani w bardzo barwne stroje przedstawicieli pięciu kontynentów.

Przyjmijmy do swoich serc orędzie Papieża Franciszka na dzisiejszy Dzień Misyjny 2014 r. „Nie pozwólmy zabrać sobie radości ewangelizacji!”.

AM