SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RAD PARAFIALNYCH

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RAD PARAFIALNYCH

            W dniu 13 lutego odbyło się spotkanie Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej, które funkcjonują w naszej parafii. W skład Rad wchodzą przedstawiciele wspólnot i pracownicy parafii. Spośród wszystkich członków Rad, wybrano podczas ostatniego spotkania w ubiegłym roku, jednego przedstawiciela, który reprezentuje naszą parafię na spotkaniach Rad Parafialnych diecezji pelplińskiej.

               Na wstępie spotkania, po powitaniu przez ks. Proboszcza, głos zabrał przedstawiciel Rad, który przekazał informacje ze wspólnego spotkania, które odbyło się 13 grudnia 2023 r. w Domu Formacyjnym Diecezji Pelplińskiej w Bysławku. Celem spotkań jest nawiązanie ściślejszej współpracy między Radami Parafialnymi. Podczas spotkania poruszane były tematy dotyczące funkcjonowania Rad, koordynacji w różnych planowanych działaniach, np. ewangelizacji, pracach remontowych, czy też współpracy między wspólnotami. Rady powinny spotykać się przynajmniej trzy razy w roku (co też odbywa się w naszej parafii), a ich kadencja wynosi 5 lat. Na koniec roku sporządza się sprawozdanie z działalności.

               Podczas spotkania Rad w naszej parafii, zostały omówione różne kwestie dotyczące funkcjonowania parafii. Ksiądz proboszcz i księża wikariusze podsumowali okres kolęd. We wnioskach znalazły się informacje między innymi o tym, że przyjmowalność była większa niż przed rokiem, kiedy kolędy odbywały się po dwuletniej przerwie spowodowanej covidem. Była to również bardzo dobra okazja do rozmów indywidualnych. Członkowie Rad wspólnie z księżmi omówili peregrynację Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tj. zapisy, kwestie odbioru i oddania, możliwość dowozu do osób chorych i niepełnosprawnych. Poruszono problem wyznaczenia nowego koordynatora Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, po rezygnacji koordynatora dotychczasowego. EDK odbędzie się 15 marca. Omówiono rekolekcje parafialne dla dorosłych, młodzieży, dzieci szkół podstawowych oraz uczniów zespołu szkół specjalnych. Rekolekcje parafialne odbędą się od 24 do 28 lutego, będzie je prowadził o. Mariusz Bosek OMI. Rekolekcje dla młodzieży ze szkół średnich w dniach 4-6 marca, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w  dniach 11-13 marca, Szkoły Podstawowej nr 8 w dniach 18-20 marca, natomiast dla Zespołu Szkół Specjalnych w terminie 20-22 marca. „Marsz dla życia” w tym roku wyjątkowo odbędzie się dopiero 8 kwietnia. Gościem „Marszu…” będzie prof. Marcin Okrój z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie spotkania poruszono także tematy dotyczące m. in. Drogi Krzyżowej wokół kościoła w ciszy, która planowana jest na 22 marca,  Mszy świętej niedzieli palmowej oraz liturgii Triduum Paschalnego. 

               Omawiane kwestie ekonomiczne dotyczyły aktualnego stanu finansowego parafii oraz planowanych remontów. Aktualnie parafia ma spłacone wszystkie kredyty, stan konta parafialnego na 13 lutego wynosił 72 656, 26 zł. Do sfinalizowania zostało jeszcze zainstalowane nagłośnienie. Zostanie poprawione nagłośnienia na chórze, wzmocniony mikrofon bezprzewodowy. Planuje się zainstalowanie nowych wyświetlaczy tekstów, gdyż te aktualne ulegają częstym awariom. Natomiast przed planowanym malowaniem dużego kościoła, należy wykonać prace remontowe kopuły która jest nieszczelna. Trwają także prace mające ustaliś przyczyny pęknięć ścian i sposobów zaradzenia temu problemowi. Z uwagi na liczne włamania i kradzieże w wielu parafiach na terenie naszej diecezji, zaproponowano wzmocnienie monitoringu na terenie wokół kościoła poprzez zainstalowanie dodatkowych kamer oraz wymianę starych na nowe z lepszą rozdzielczością.

               W ramach wolnych głosów poruszono temat parkowania pojazdów przed wejściem do dużego kościoła. Największym problem jest parkowanie pojazdów w niedzielę o godz. 12.00, ponieważ na tej Mszy św. bierze udział najwięcej dzieci, a kierowcy bezpośrednio po liturgii opuszczą plac, co stanowi zagrożenie dla najmłodszych. Prosi się wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie doszło do wypadku, a przede wszystkim zachęca do parkowania tylko w miejscu wyznaczonym, tj. na parkingu przykościelnym. Kolejne spotkanie Rad wyznaczono na 3 maja. Będzie ono miało charakter świąteczny. 

L.S.