SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

Anno Domini 2016, był 34. rokiem istnienia naszej parafii. Wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy wiele ważnych wydarzeń – Jubileusz Miłosierdzia, 1050. lecie chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Dzięki wierze nasze życie wpisane jest w te wydarzenia.

Nasza parafia w minionym roku liczyła 10 038 osób. Wielu parafian – zwłaszcza młodych – przebywa poza Polską (głownie w Anglii i Niemczech). Posługę kapłańską sprawuje w naszej wspólnocie dwóch kapłanów seniorów, trzech wikariuszy i proboszcz (od 10 maja ks. Janusz Chyła). Na terenie parafii dom zakonny mają siostry Pallotynki. Funkcjonowanie parafii w dużej mierze spoczywa na osobach świeckich. Są to Rady, Duszpasterska i Ekonomiczna, pracownicy etatowi (trzy osoby), nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej (trzech) i wielu wolontariuszy. W nauczanie religii w szkołach włączonych jest trzynaście osób.  Ważną część parafii stanowią wspólnoty – Akcja Katolicka, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Chór CONSONO, Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec Misyjny, Rodzina Radia Maryja, Oratorium, SChRON, Szkolne Koło CARITAS, ministranci, harcerze, grupy modlitewne, a od niedawna także Rycerze Kolumba i Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi.

Pierwszym zadaniem parafii jest głoszenie Słowa Bożego. Dokonuje się to podczas liturgii i różnych spotkań formacyjnych. Ewangelia prowadzi nas do sakramentów i służby potrzebującym. W minionym roku sakrament chrztu przyjęło 90 osób. Do bierzmowania przystąpiło 87 osób, a Komunię Świętą pierwszy raz przyjęło 123 dzieci. W ubiegłym roku udzieliliśmy 225 000 Komunii Świętych. Kandydaci do bierzmowania wzięli udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych GPS (gimnazjalista poszukuje szczęścia). Sakrament małżeństwa zawarło 29 par. Do kapłaństwa przygotowuje się aktualnie trzech kleryków z naszej parafii. Odeszło do wieczności 129 parafian. Podczas odwiedzin kolędowych spotkaliśmy się z 3061 rodzinami i osobami samotnymi. Nie przyjęło kolędy 1056 rodzin.

W minionym roku uczestniczyliśmy w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem na Jasnej Górze i w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie-Łagiewnikach. Odbył się Marsz dla Życia, koncerty muzyki Gospel, chóru CONSONO i organowy, spływ kajakowy, pielgrzymki autokarowe do Wilna, Rzymu, Łagiewnik, piesza do Zamartego i biegowa do Torunia.

Posługa miłosierdzia to owoc spotkania z Chrystusem i wiary w Niego. CARITAS przy nasza parafii od wielu lat przygotowuje i wydaje posiłki biednym z całego miasta (aktualnie ok. 180). Posługa ta jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez MOPS. Prowadzimy także wiele akcji pomocy rodzinom (paczki na święta, przybory szkole, doraźna pomoc potrzebującym). Wspieramy misje i różne działa (dom pomocy prowadzony przez Pallotynki, pomoc chrześcijanom w Iraku, poszkodowanym przez trzęsienie ziemi we Włoszech). Jednym z uczynków miłosierdzia jest grzebanie zmarłych. I stąd parafialny zakład pogrzebowy (60 pogrzebów w 2016 r.).

Do najważniejszych inwestycji w minionym roku możemy zaliczyć: zakup mikrofonów (w tym dwóch kompletów bezprzewodowych), mikserów do nagłośnienia kościołów, zmywarki dla jadłodajni, komputera do biura parafialnego, nowego kotła grzewczego do plebanii. Wymieniliśmy oświetlenie w prezbiterium dużego kościoła na energooszczędne LED oraz oświetlenie zakrystii i oratorium. Wyremontowaliśmy zakrystię, dom pogrzebowy i studzienkę kanalizacyjną. Została odnowiona parafialna strona internetowa. Parafia prowadzi profile na Facebooku https://www.facebook.com/mbkp.chojnice/?fref=ts i Twitterze https://twitter.com/ParafiaChojnice Od pierwszej niedzieli adwentu 2016 r. ukazuje się cotygodniowy biuletyn w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Wśród planów inwestycyjnych jest odnowienie małego kościół wraz z ogrzewaniem i zakup nowego karawanu (10 % wpłaciliśmy w 2016 r.). Na ten cel zostały przeznaczone ofiary kolędowe, które po odliczeniu honorariów księży kolędujących wyniosły 70 650 zł (w tym ofiary, których zrzekł się proboszcz). Budżet parafii w 2016 wynosił 581 596,42 zł wpływów, 544 532,78 zł rozchodów (zobowiązania wobec kurii to 113 137 zł). Po rozliczeniu wszystkich zobowiązań na koniec roku 2016 saldo końcowe było dodatnie i wynosiło 37 063,64 zł.

Dziękuję Kapłanom, Siostrom Zakonnym, świeckim Współpracownikom, Parafianom oraz przyjaciołom za modlitwę, rady oraz budowanie wspólnego dobra. Niech wszystko w naszej parafii dokonuje się ku Bożej chwale.

Proboszcz